Мајине Пчелице

Звук и тон, Зорислава М. Васиљевић – 08.09.2021.

ИГРА

ПОГОДИ ШТА СЕ ЧУЈЕ

У игри „Погоди ко или шта се чује“ учитељица/учитељ бира једну ученицу/  ученика која/који има задатак да помоћу свог тела произведе неки звук (тапшање, пуцкетање прстима, трљање дланова, тапшање колена). Она/он стоји иза ученика којиседеуклупамаилисураспоређениукруг,окренутилеђимакацентрукруга,

тако да не могу видети на који начин настаје звук. Остали ученици имају задатак да препознају и погоде како је настао звук који чују. Онај који погоди може преузети улогу вође.

Подсетити ученике на које све начине може настати звук. Звук можемо производити и помоћу тела.

 

Обрадити прво текст и ритам песме тако што ученици изговарају текст уз тапшање дланом о длан и дланом о надланицу (наглашени – ненаглашени део такта).

Након обраде текста и ритма, обрадити мелодију песме уз инструменталну пратњу.

https://youtu.be/_wvFIPegNOU

Након слушања песме кратко поразговарати о доживљају музике.

Обрадити прво текст и ритам песме тако што ученици изговарају текст уз тапшање дланом о длан и дланом о надланицу (наглашени – ненаглашени део такта).

Групни рад:

Увежбавање мелодије може се реализовати и по групама:

  • прва група (само у првој строфи) лупа оловком о клупу,опонашајући ковача који кује;
  • друга група трљањем дланова опонаша звук ветра у другој строфи;

трећа група опонаша звук падања кише пуцкетањем прстију у трећој строфи

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *