Мајине Пчелице

Знак плус, знак минус и знак једнако – 18.11.2020.

-Прегледање домаћег задатка и евидентирање.

-Говорим ученицима да у математици постоје и други знаци помоћу којих ће рачунати.

-То су знак плус, знак минус и знак једнако.

-Док то говори,  показујем знакове написане крупно на папиру.

-Истицање циља часа и писање наслова на табли.

-Пред таблу изводим два ученика, а затим још једног. Питам колико је сада деце пред таблом. Ученици одговарају. Кажем да се то у математици записује овако: 2 + 1 (запис на табли и у свескама).

-Пред таблу изводим три ученика, а затим једног враћа на место.

-Колико је ученика било на почетку, а колико је остало када је један отишао?

-То у математици записујемо овако: 3 – 1 (запис на табли и у свескама).

-У једној руци држим 3 оловке, а у другој 2 и питам ученике колико је укупно оловака у обе руке.

-То у математици записујемо бројевима и знацима: 3 + 2 = 5 и читамо три плус два једнако је пет (запис на табли и у свескама).

-Од постојећих пет оловака склањам две и питам ученике колико је оловака остало.

-То у математици записујемо бројевима и знацима: 5 – 2 = 3 и читамо пет минус два једнако је три (запис на табли и у свескама). Знак = читамо једнако.

-То је знак за једнакост. Једнакост има леву и десну страну које су једнаке (запис на табли и у свескама).

-Анализа примера у уџбенику на странама 46 и 47.

-Израда задатака на страни 47.

-Ученици раде први задатак тако што учитељ започиње писање знакова +, – и =.

-За други и трећи задатак повратна информација на табли.

-Радимо задатке до краја у уџбенику, страна 48, задаци 4, 5 и 6.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *