Мајине Пчелице

Здруживање сабирака – 28.09.2021.

Провера домаћег задатка читањем.

Поновити замену места сабирака кроз примере које дају ученици.

Истицање циља часа и писање наслова на табли: Здруживање сабирака, збир три сабирка.

Поновити начин сабирања три сабирка, тј. да сваки пут када сабирамо три броја, прво морамо сабрати два и на њихов збир додати трећи број. Дати један лакши пример који ученици могу да ураде усмено: 2 + 3 + 4 = 5 + 4 = 9.

Анализа примера из уџбеника, стр. 30.

  1. 83 + 2 + 7 = 83 + (2 + 7) = 83 + 9 = 92
  2. 83 + 2 + 7 = (83 + 2) + 7 = 85 + 7 = 92
  3. 83 + 2 + 7 = (83 + 7) + 2 = 90 + 2 = 92

Збир три сабирка се не мења ако здружимо било која два.

Напоменути ученицима да та особина олакшава сабирање зато што бројеве могу да сабирају по редоследу који им највише одговара.

Анализа и рад задатака из уџбеника, стр. 31.

  1. 20 + 40 + 12 = (20 + 40) + 12 = 60 + 12 = 72

20 + 40 + 12 = 20 + (40 + 12) = 20 + 52 = 72

20 + 40 + 12 = (20 + 12) + 40 = 32 + 40 = 72

  1. 46 + 14 + 20 = ( 46 + 14 ) + 20 = 60 +20 = 80

46 + 14 + 20 = 46 + ( 14 + 20 ) = 46 + 34 = 80

46 + 14 + 20 = ( 46 + 20 ) + 14 = 66 + 14 = 80

  1. (18 + 12) + 4 = 30 + 4 = 34

O: У аутобусу су укупно 34 путника.

Рад на припремљеним задацима (запис на табли и у свесци).

 Занимљива математика

  1. Колико износи збир свих бројева прве десетице?
  2. Петрова мајка има три сина. Један се зове Драган, а други Милан. Како се зове трећи?
  3. Колико рођендана има мајка четворо деце?

Домаћи задатак

Уџбеник, стр. 31 и 32.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *