Мајине Пчелице

Здруживање сабирака – 04.02.2021.

Прегледање домаћег задатка читањем и евидентирање.

Поновити: сабирци, збир.

Учитељ показује 3 црвена фломастера, додаје 2 плава, па 4 зелена.

Ученици опажају колико је то укупно фломастера.

Учитељ групише црвене и плаве фломастере, па додаје зелене. Колики је збир? Потом на црвене фломастере додаје груписане плаве и зелене. Да ли се збир променио? Учитељ групише црвене и зелене фломастере, па додаје плаве. Да ли се сада збир променио?

Ученици закључују да је збир исти у сва три случаја.

Записивање примера из уводног дела часа.

Увођење појма – заграда. Знак ( ) назива се заграда. Знак ( је отворена заграда. Она се

пише на почетку неког записа. Знак ) је затворена заграда. Она се пише на крају неког

записа. Учитељ наглашава да се прво рачуна оно што је у загради.

 

3 + 2 + 4 = 9

(3 + 2) + 4 = 5 + 4 = 9

3 + (2 + 4) = 3 + 6 = 9

(3 + 4) + 2 = 7 + 2 = 9

 

Сабирке можемо здружити на различите начине, а збир увек остаје исти.

 

Припремљени задатак:

 

  1. Израчунај збир бројева 1, 4 и 5 на три начина, здруживањем сабирака.

 

(1 + 4) + 5 = 5 + 5 = 10

1 + (4 + 5) = 1 + 9 = 10

(1 + 5) + 4 = 6 + 4 = 10

 

Анализа примера из уџбеника, стр. 36.

Понављање наученог: замена места сабирака и здруживање сабирака. Зашто користимо те особине сабирања?

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *