Мајине Пчелице

Војислав Илић: „Први снег“ – 25.1.2022.

Опишите како изгледа природа зими.

Шта волите да радите кад падне снег?

По чему је све зима посебна?

Ученици слушају аудио запис песме Први снег.

https://youtu.be/Nm0_WmqlUwQ

Песму коју смо управо отпевали написао је песник Војислав Илић.

Она је настала пре око сто година, а током разговора о њој открићемо у чему је њена посебна лепота.

Ученици отварају Уз речи растемо на страни 84.

Тумачење мање познатих речи и израза

Након одслушане песме ученици  у себи још једном прочитају песму и саопште речи које су им непознате. Објашњава им значење речи које нису разумели.

Разговор о непосредном доживљају и разумевању песме

 

 1. Замислите природу која је описана у песми. Дочарајте речима како она изгледа.
 2. Каква је атмосфера у селу док провејава снег?
 3. Које се доба дана описује?
 4. Шта се све креће у природи?
 5. Запазите шта хладни ветар чини.
 6. Шта показују трагови у снегу?
 7. Ко је крадом ноћу посетио село?

 У песми је описано буђење јутра у селу током зиме. Хладни ветар наноси снег на стрехе и врата и покрива поља белим покривачем. Лисица се обазриво прикрада селу како би уловила живину у кокошињцу. О њеном доласку сведоче трагови у снегу. Сви у селу још спавају.

Ученици обраћају пажњу на илустрацију у читанци и да упореде свој доживљај прочитаних стихова са оним који имају док гледају илустрацију.

Ученици ће описивати оно што виде на илустрацији и уочити да се тајанствени крадљивац на илустрацији не показује, већ се наговештава преко репа који је нацртан и трагова у снегу.

Обратите пажњу на стихове и строфе у песми. Колико у песми има строфа? Из колико стихова се састоји свака строфа? Подвуците речи које се римују у песми Први снег. Шта запажате?

Ученици ће запазити да песма „Први снег“ има шест строфа и да свака строфа има по два стиха. У песми се римују речи на крају сваког стиха у строфи.

 

Риме: тавни – равни, мирне – пирне, хвата – врата, мило – крило, краде – младе, тамо – само.

 

Повезивање градива из језика и књижевности

Подвуците речи које ближе одређују именице и сликовито дочаравају изглед зимског предела у песми Први снег. Издвојте из песме речи које именују бића, предмете и појаве и одредите им род и број.

Ученици ће издвојити придеве који ближе одређују именице и захваљујући којима се постиже сликовитост песничког израза:

сумрачак тавни – именица и придев су у мушком роду једнине

студени лахор – придев и именица су у мушком роду једнине

долине мирне – именица и придев су у женском роду множине

пуста поља – придев и именица су у средњем роду множине

вихор лаки – именица и придев су у мушком роду једнике

ноћ ведра и хладна – именица и придеви су у женском роду једнине

пилиће младе – именица је у средњем роду множине

Ученици решавају интерактивне задатке у вези са разумевањем прочитане песме. Наставни лист :

 1. Заокружи годишње доба које је описано у песми Први снег.

 

јесен               пролеће          зима               лето.

 

 1. Како изгледа природа у песми Први снег? Подвуци тачне одговоре.

 

снег се топи, веје снег, пада киша, сија сунце, дува хладан ветар, равнице су покривене снегом

 

 1. Ко је једини будан у песми Први снег? Заокружи тачан одговор.

 

кокошке         пилићи           лисица                        ловац.

 

 1. Шта намерава лисица да уради? Подвуци тачан одговор.

Она вреба живину у кокошињцу.

Она ужива остављајући трагове на првом снегу.

 

 1. Повежи речи са њиховим значењем.

зора                             ветрић који лагано струји

сумрак                        јак и брз ветар који дува вртложно

раван                          полумрак између заласка сунца и почетка ноћи

лахор                          најранији део дана, свитање

вихор                          равница, низија

 

 1. Повежи линијом речи које се римују.

 

мирне             краде              мило               тавни              тамо                хвата

 

равни              само                крило              врата               пирне              младе

 

 1. Поређај стихове по реду. Нека ти у томе помогне и рима.

А студени лахор кроз долине мирне          ____________________________________

покривене снегом почивају равни.             ____________________________________

У освитку зоре, кроз сумрачак тавни,        ____________________________________

преко пустих поља кад-и-када пирне        ____________________________________

па засипље снегом и стрехе и врата.          ____________________________________

и с вихором лаким сеоца се хвата,             ____________________________________

 

ДОМАЋИ ЗАДАТАК:

 1. Повежи именице са одговарајућим родом и бројем.

 

шапе                           мушки род једнине

трагови                       женски род једнине

лисица                                    средњи род једнине

крило                          женски род множине

поља                           средњи род множине

прозор                                    мушки род множине

 

 1. Подвуци придеве у наведеним стиховима.

 

А у селу јоште у позорје мило

ноћ, ведра и хладна, не подиже крило.

 

Из даљине само лисица се краде,

па кокоши вреба и пилиће младе.

 

 1. Повежи придеве са њиховим значењима.

 

 

тамни             хладни           мрачни           ледени                        без светлости.

 

ИЗГЛЕД ТАБЛЕ:

Војислав Илић

„Први снег”

Тема: Опис природе једног зимског јутра у селу када је пао први снег

Животиње: лисица, кокошке, пилићи

Опис зимског јутра у селу: лисица се прикрада кокошињцу, пада први снег, сви спавају у селу.

У песми има шест строфа.

Свака строфа има два стиха.

Риме: тавни – равни, мирне – пирне, хвата – врата, мило – крило, краде – младе, тамо – само.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *