Мајине Пчелице

Штампана слова латинице Кк, Мм, Тт – 24.11.2021.

Провера домаћег задатка.

Разговор са ученицима:

Како се зове писмо које сте научили у првом разреду? Колико слова има азбука? Ко је творац азбуке?

Тражити да ученици хорски изговоре слова азбуке.

Да ли знате како се зове друго писмо у нашем језику? Где сте се сусретали са латиницом?

Ученици читају песму „Азбука и абецеда” Благоја Рогача у Латиници на стр. 6 и 7.

Истаћи да ће од овог часа почети да уче штампана слова латинице и написати наслов на табли: Учимо латиницу.

Посматрање азбуке и абецеде у Латиници на стр. 8 и 9.

Уочити и издвојити иста слова у ћириличком и латиничком писму. Један ученик их показује на разредној азбуци и абецеди (А, Е, О, Ј).

Записати ова слова на табли у две колоне, у левој колони ћириличка слова, а у десној одговарајуће латиничко слово. Изнад прве колоне написати „Ћирилица”, а изнад друге „Латиница”. Ученици записују исто тако у свескама.

Уочавање слова у азбуци и абецеди код којих су иста велика слова, а мала се разликују. Ученик их показује на разредној азбуци и абецеди (К, М, Т).

Велика и мала слова К, М, Т записати, као и претходна, у две колоне на табли, а ученици у свескама. Мала слова латинице к, м, т, која се разликују од ћириличких слова, истаћи црвеном бојом.

У Латиници на стр. 10 (1. задатак) ученици пишу по један ред малих слова к, м, т.

Тражити од ученика да смисле речи од слова А, Е, О, Ј, К, М, Т, а затим и реченицу.

 

Написати речи и реченицу на табли:

Mama, tata, tetka, koka, kometa

Moj tata je Moma, a moja majka je Joka.

Ученици преписују у свеску.

 

Домаћи задатак

Урадити задатке у Латиници на странама 8, 9, 11.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *