Мајине Пчелице

Слушање композиције Деца су украс света – Миња Субота – 25.02.2021.

Прочитати стихове Драгана Радуловића на стр. 45.

„Тако ми зелених очију, пролеће има кочију.

И то од цветних грана, са два коњића врана.

Тако ми цветног меда, Сунце за узде седа,

За срећан пут дугачак, бич му је врео зрачак.”

Протумачити стихове и непознате речи. Ученици уз помоћ стихова и илустрације треба да закључе шта нам доноси пролеће.

Приликом разговора о весницима пролећа решити загонетку.

Питати ученике које птице су весници пролећа.

Најава наставне јединице

Данас ћемо се кроз ритам и песму дружити са весницима пролећа.

Обрада бројалице Ластавица, уџбеник, стр. 47. Текст и ритам обрадити уз тапшање у дводелу, а потом бројалицу извести уз помоћ ритмичких удараљки према графичком приказу.

Песму Висибаба В. Астраџијеве ученици савлађују методом рада по слуху.

Разговор о утисцима, расположењу и карактеру песме.

Анализирамо текст, непознате речи и изразе.

Да ли знате шта је труба?

Како изгледа?

Од ког материјала је направљена?

На који начин труба производи звук?

Како називамо музичара који свира трубу?

Одговорити на питања из одељка Разговарамо.

Текст и ритам песме усвајати део по део уз тапшање у дводелу, наглашени део такта дланом о длан и ненаглашени део такта дланом о надланицу, наизменично учитељица/учитељ и ученици.

Пре почетка обраде мелодије вежбати технику правилног дисања (објашњење у уџбенику у одељку Диши правилно, стр.46).

Мелодију обрадити део по део тако што учитељица/учитељ отпева и/или одсвира фразу, а ученици понављају. Увежбавамо уз помоћ инструментала или уз пратњу на неком мелодијском инструменту.

Након слушања и кратког разговора о утисцима, ученици одговарају на питања из одељка Разговарамо на стр. 47.

Скренути пажњу ученицима да у току слушања Вердијеве композиције Аида, „Слава Египту”, уоче мелодију која се више пута понавља и покушају да одреде на којем инструменту је изведен тај део композиције.

Разговор о утисцима, расположењу и карактеру композиције.

Изабрати једног ученика/ученицу који уме да певуши мотив који се у композицији понавља. Остали треба да погоде на ком инструменту је изведена мелодија.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *