Мајине Пчелице

Слушам, певам, свирам, стварам – 01.09.2021.

Подсећање на омиљене песме из првог разреда. Слушање композицијеЗапевај.

 Кратки разговор о утисцима након слушања песме.

Поделити ученике у четири групе. Свака група извлачи цедуље на којима су исписани појмови: слушам, певам, свирам, стварам и има одређене захтеве.

Прву групу чине ученици који су извукли цедуљу на којој је написан појам СЛУШАМ.

Другу групу чине ученици који су извукли цедуљу на којој је написан појам ПЕВАМ.

Трећу групу чине ученици који су извукли цедуљу на којој је написан појам СВИРАМ.

Четврту групу чине ученици који су извукли цедуље на којима је написан појам

Упутити ученике на уџбеник, страна 69, како би лакше и боље решили задатке. Задаци по групама су дати у додатном материјалу.

Задаци за групни рад

 

ПРВА ГРУПА – СЛУШАМ

1.  Пажљивопогледајтеилустрацијуипрочитајтетекстна6.страниуџбеника.

2.  Израдите мапу ума на којој ћете приказати како се правилно понашамо у току слушања музике на часу или на концерту. Можете додати још нека правила за која сматрате да субитна.

3.  Размислите и образложите зашто је важно поштовати наведенаправила.

4.  Изаберитепредставника/представникегрупекојићепредставитивашрад.

ДРУГА ГРУПА – ПЕВАМ

1.  Пажљивопогледајтеилустрацијеипрочитајтетекстна7.страниуџбеника.

2.  Израдите мапу ума на којој ћете приказати шта је важно како бисте научили да певате лепо и изражајно. Можете додати и нека ваша запажања за која сматрате да субитна.

3.  Изаберитепредставника/представникегрупекојићепредставитивашрад.

ТРЕЋА ГРУПА – СВИРАМ

1.  Пажљивопрочитајтетекстна8.страниуџбеника.

2.  Израдите мапу ума или плакат на којем ћете приказати правила која треба поштовати у току свирања на часовима Музичкекултуре.

3.  Изаберитепредставника/представникегрупекојићепредставитивашрад.

4.  Прочитајте правила игре Свирај – стани. Изаберите свог представника–

„диригента“којићесвимаобјаснитикојасуправилаигре.Потомодиграјтеигру са друговима изодељења.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *