Мајине Пчелице

Школа и симболи наше домовине – 14.09.2021.

Анализа домаћег задатка

Анализирати домаћи задатак од прошлог часа. Од ученика се тражило да истраже где је истакнута застава наше државе у насељу и зашто на том месту. Подстицати дискусију међу ученицима и објашњавати одговоре.

Данас ћемо поновити и обогатити своја знања о правилима понашања у школи и симболима наше домовине.

Записујем наслов на табли (Правила понашања у школи; Симболи наше домовине), а ученици га преписују у свеске.

Један ученик чита „Ђачке заклетве”, написан 1914. године, који се налази на страни 22 у уџбенику. Разговарамо са ученицима о доживљеном и њиховим утисцима. Скренути пажњу да се правила понашања нису много променила иако је прошло више од 100 година.

Питати ученике да ли би нешто додали у текст заклетве или избацили.

Обнављање појмова о школи, правилима понашања и ваншколским активностима

 Анализирати правила понашања нкоје се налазе на нашем паноу у учионици. Упоредити правила са „Ђачком заклетвом”.

Игровна активност

Ради провере и примене усвојеног знања организовати игру црвени и зелени картони

(припремити за сваког ученика по један црвени и један зелени картон). Читати ученицима тврдње. На знак наставника, ученици подижу један од картона, у зависности од одговора

(ако се слажу са тврдњом, подижу зелени картон, а уколико мисле да је тврдња нетачна, подижу црвени). Анализирати и образложити сваку тврдњу.

ИГРА

ЦРВЕНИ И ЗЕЛЕНИ КАРТОНИ

 

  1. Одељење је група вршњака који похађају наставу код исте учитељице.                             Т
  2. Разред је мањи од одељења.                                                                                                               Н
  3. Имам обавезу да не долазим тако редовно у школу.                                                                 Н
  4. Ко крши правила у школи, мора да прихвати и последице.                                                   Т
  5. Правило је да закасним на час.                                                                                                        Н
  6. Током групног рада треба да сарађујемо.                                                                                      Т
  7. Ученик треба да долази у школу бар петнаест минута пре почетка наставе.                    Т
  8. Дозвољено је да за време одмора ученици јуре између клупа.                                              Н
  9. Ученик треба да поштује одрасле и вршњаке.                                                                             Т
  10. Када звоно означи почетак часа, ученици треба да буду на свом месту у учионици.

Самостални стваралачки рад ученика

Упутити ученике на задатке  у Радној свесци на страни 10 и 11, којима се утврђује и проширује градиво о симболима наше домовине. Подстаћи ученике да самостално реше задатке. Пратити рад ученика и помоћи им уколико је неопходно.

Задатак ученицима је да, у својим свескама, нацртају себе док извршавају једну школску обавезу и напишу које право тада остварују.

Домаћи задатак

Ученици имају задатак да сазнају од родитеља датуме рођендана чланова своје уже породице.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *