Мајине Пчелице

Сабирање и одузимање бројева (10 + 3, 13 – 3) бројева (10 + 3, 13 – 3) – 17.03.2021.

Поновити сабирање, сабирке, збир, одузимање, умањеник, умањилац, разлику на

примерима до 10.

Најава наставне јединице и писање наслова.

Анализа уводних задатака у уџбенику на стр. 73. уз коришћење дидактичког материјала.

Да би се направила међупредметна компетенција, поставити питање: зашто је потребно

заливати цвеће?

Читање текста „Да ли знаш” у уџбенику на стр. 73.

Учитељ записује неколико примера на табли, а ученици их приказују помоћу дидактичког материјала и затим рачунају.

 

10 + 5 = 15                 10 + 7 = 17                10 + 4 = 14                 10 + 2 = 12

15 – 5 = 10                  17 – 7 = 10                 14 – 4 = 10                  12 – 2 = 10

 

Ученици треба да уоче везу сабирања и одузимања.

Може се обрадити и пример са три сабирка уз подсећање на својство сабирања

(здруживање сабирака):

 

10+2+2=10+5=15

На примерима у уџбенику поновити и својство замене места сабирака.

Ученици најчешће греше приликом одузимања јер мењају места умањенику и умањиоцу.

На то их стално треба подсећати.

Ученици самостално решавају два примера из задатка 1, два примера из задатка 2 и задатак 3, предвиђених за рад у свесци, уџбеник, стр. 74.

Повратна информација фронтално.

 

Домаћи задатак

Преостали примери из задатака 1 и 2 и задатак 4.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *