Мајине Пчелице

Сабирање двоцифрених бројева (34 + 28) – 17.09.2021.

Провера домаћег задатка.

Поновити усмено поступак сабирања двоцифрених бројева научен на прошлом часу.

Математички диктат:                                   Решење математичког диктата:

28 + 53 =                    47 + 36 =                    28 + 53 = 81               47 + 36 = 83

63 + 18 =                    45 + 27 =                    63 + 18 = 81               45 + 27 = 72

39 + 32 =                    54 + 47 =                    39 + 32 = 71               54 + 46 = 100

12 + 39 =                    75 + 19 =                    12 + 39 = 51               75 + 19 = 94

78 + 14 =                    66 + 25 =                    78 + 14 = 92               66 + 25 = 91

Провера математичког диктата, у пару.

Истицање циља часа: увежбавање сабирања двоцифрених бројева.

Ученици самостално раде задатке у уџбенику на стр. 18, задаци 5, 6, 7, 8 и 9.

Провера на табли.

Наставни лист – самосталан рад ученика.

Попуни табелу:

+ 29 37 16 42
47        
36     52  
17        

Повратна информација на табли. Ученици саопштавају резултате, учитељ/учитељица уписује у табелу.

Ученици лепе наставни лист у свеске.

Домаћи задатак

Задатак број 10 из уџбеника, стр. 18.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *