Мајине Пчелице

Сабирање бројева (46 + 14) – 28.05.2021.

Прегледање домаћег задатка и евидентирање. Разговор о самоевалуацији.

Допуњавање до 10 сабирањем: ученици наводе примере збира два сабирка који чине број 10.

0 + 10, 1 + 9, 2 + 8, 3 +7, 4 + 6, 5 + 5, 6 + 4, 7 + 3, 8 + 2, 9 + 1, 10 + 0.

Истицање циља часа и писање наслова на табли.

Анализа примера из уџбеника, стр. 66, уз запис на табли и у свескама.

Запис на табли нека буде у различитим бојама као што је приказано у уџбенику.

пример

Следећа два примера ученици раде на табли и у свескама.

37 + 13 = (30 + 10) + (7 + 3) = 40 + 10 = 50

52 + 28 = (50 + 20) + (2 + 8) = 70 + 10 = 80

Скраћивање поступка додавањем на први сабирак десетица, а затим јединица другог

сабирка.

38 + 12 = (38 + 10) + 2 = 48 + 2 = 50

Следећа два примера ученици раде на табли и у свескама.

69 + 21 = (69 + 20) + 1 = 89 + 1 = 90

35 + 45 = (35 + 40) + 5 = 75 + 5 = 80

Првом сабирку можемо додати јединице, па десетице другог сабирка.

38 + 12 = (38 + 2) + 10 = 40 + 10 = 50

Рад на припремљеним задацима.

 

  1. Израчунај:

28 + 52 = 80

45 + 15 = 60

73 + 27 = 100

66 + 24 = 90

  1. Први сабирак је број 36, а други сабирак број 14. Израчунај збир.

36 + 14 = 50

  1. Следбеник броја 63 увећај за претходник броја 17 и израчунај.

64 + 16 = 80

Рад на наставном листу.

 

1. Попуни табелу.

 

Први сабирак 11 28   55 64  
Други сабирак 29   37 35   73
Збир   90 60   80 100

 

 

Домаћи задатак

Уџбеник, стр. 66, три задатка предвиђена за рад у свесци.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *