Мајине Пчелице

Сабирање бројева (20 + 4) – 23.04.2021.

Поновити десетице прве стотине и сабирање броја 10 с једноцифреним бројем.

Подсетити се записивања двоцифреног броја у облику збира десетица и јединица,

на пример 25 = 20 + 5.

Градиво поновити решавајући неколико задатака на табли.

 

Сабирање бројева (20 + 4)

1. 20 + 8 = 28         4 + 40 = 44             80 + 9 = 89             7 + 50 = 57

2.

Први сабирак 20 40 60 30 70 50
Други сабирак 6 7 6 9 4 1
Збир 26 47 66 39 74 51

3. 9 + 10 = 19

4. 60 – 10 + 8 = 50 + 8 = 58

5. Р: 70 + 8 = 78

О: Марија је добила број 78.

 

 

Анализа уводног задатка у уџбенику на стр. 39 и објашњење поступка сабирања вишеструке десетице и једноцифреног броја на основу већ стеченог знања ученика.

Приликом објашњавања користитим дидактички материјал.

Анализирамо и преостала два примера и записати их на табли и у свескама.

Решава мојош неколико задатака на табли. Ученицими решавају наставни листић.

 

Наставни лист

1.Израчунај:

 

20 + 8 = _______       4 + 40 = _______                   80 + 9 =_______        7 + 50 = _______

 

 

  1. Попуни празна места у табели.

 

Први сабирак 20 40 60     50
Други сабирак 6 7   9 4  
Збир     66 39 74 51

 

 

  1. Израчунај збир највећег једноцифреног броја и најмањег двоцифреног броја.

 

____________________________________________________________________

 

  1. Израчунај збир разлике бројева 60 и 10 и броја 8.

 

___________________________________________________________________

 

 

  1. Марија је највећем броју седме десетице додала највећи парни једноцифрени број. Који је број добила Марија?

 

Р: ___________________________________________________________________

 

О: ___________________________________________________________________

 

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *