Мајине Пчелице

Сабирање броја са збиром или разликом бројева – 01.10.2021.

Провера домаћег задатка читањем.

Понављање наученог са претходног часа: решавање задатака са заградама, прво рачунаш оно што је у загради.

Истицање циља часа: увежбавање сабирања броја са збиром или разликом.

Групни рад: Подела одељења у хетерогене групе (од по четири-пет ученика) у зависности

од броја ђака.

Договор о задужењима на нивоу групе.

Свака група добија наставни лист  са три задатка. Следи рад и записивање резултата у свеске.

Наставни лист за групни рад

1. група

1. Израчунај:

(29 + 15) – 7 = ______________________________

93 – (46 + 28) = _____________________________

2. Разлици бројева 36 и 9 додај број 18 и израчунај.

__________________________________________________________________

3. Горан је имао 27 динара. Од маме је добио 55 динара. Купио је свеску за 68 динара.

Колико је динара остало Горану?

________________________________________________________________

О: ________________________________________________________________

2. група

1. Израчунај:

(72 – 18) + 9 = _________________________________

54 – (22 + 29) = ________________________________

2. Од збира бројева 39 и 16 одузми број 8 и израчунај.

__________________________________________________________________

3. У аутобусу је било 47 путника. На станици је изашло 28 путника, а ушла су 73. Колико је путника сада у аутобусу?

________________________________________________________________

О: ________________________________________________________________

3. група

1. Израчунај:

42 + (33 – 17) = _________________________________

(19 + 49) – 54 = _________________________________

2. Први сабирак је број 26, а други сабирак је разлика бројева 84 и 39. Израчунај.

__________________________________________________________________

3. Ана има 96 динара. Купила је свеску и оловку. Цена свеске је 46 динара, а оловке 28 динара. Колико је динара остало Ани?

________________________________________________________________

О: ________________________________________________________________

 

Извештавање по групама: пред таблу излазе представници прве групе и саопштавају резултате сваког задатка.

Урађени задаци се упоређују и анализирају.

Поступак је исти и за преостале групе.

Домаћи задатак

Састави текст и реши задатак, према изразу: (81 – 34 ) + 12 =

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *