Мајине Пчелице

Писање назива школе коју ученик похађа, насеља и улице у којој станује – 23.04.2021.

Читамо шаљиве реченице које су ученици имали за домаћи.

Ученици слушају песму „Од куће до школе, од школе до куће”.

https://youtu.be/nNmu39xn1vE

Подстичeм ученике да наведу назив школе у коју иду, улице у којој станују и улице у којој се налази њихова школа подстицајним питањима и налогом са сарадничким императивом:

  1. Где станујете?
  2. Како се зове школа у коју идете?
  3. Наведите назив улице у којој се налази ваша школа.
  4. Познајете ли друга и другарицу из неке друге школе? Како се зове њихова школа?

 

Беле-им пример на табли, а ученици у свескама:

Станијем у Првомајској улици број 3.

Идем у први разред Основне школе „Раде Кончар” у Земуну.

Моја школа се налази у Златиборској улици број 49.

Мој друг Филип иде у Основну школу „Бора Станковић” на Бањици.

Филипова школа се налази у Пауновој 56.

Запазите где се све у реченицама пише велико почетно слово. Ученици запажају да се велико слово пише на почетку реченице, приликом писања личних имена, назива улица, имена школа и назива места.

Данас ћемо научити да се великим почетним словом пишу називи улица и школа које у свом називу имају име и презиме неке значајне личности. Осим тога, научићемо и зашто се наводницима („”) обележавају њихова имена.

Посматрамо пример на видео биму:

Називи улица Имена школа
Главна улица Основна школа „Свети Сава”
Сомборска улица Основна школа „Вук Караџић”
Доситејева улица Основна школа „Доситеј Обрадовић”
Радоја Домановића Основна школа „Јован Јовановић Змај”
Русинска улица Основна школа „Десанка Максимовић”
Стеријина улица Основна школа „Драган Лукић”

Ученици запажају да многе улице и школе у нашој земљи носе назив по значајним личностима и њихова имена се увек пишу великим почетним словом. Истичем ученицима да се наводницима обележавају имена школа.

Ученици добијају задатак да поставе питање пару из клупе и напишу одговоре на питања која им друг/другарица из клупе поставе. Потребно је да ученици прецизно наведу улицу и број, као и место (град/село) становања.

На пример:

  1. Где станује твоја бака? 1. Где живи твој дека?

Моја бака станује у Ресавској 58 у Београду. Мој дека живи Млавској 15 у Петровцу.

Она живи у Зеленој 17 у Бечеју. Он станује у Школској 3 у Бачу.

Она станује у Партизанској 5 у Врању. Он живи у Николе Пашића 12 у Ужицу.

Ученици раде наставни листи. По завршетку рада, проверавају тачност урађених задатака истакнут на видео биму.

Наставни лист

1. Допуни реченице према упутствима.

а) ________________________________________________________ станује у

(твоје име и презиме)

___________________________________________ у _____________________________ .

(назив улице и број) (назив места)

 

б) Идем у Основну школу __________________________________________________, (име школе)

која се налази у _________________________________________________________  (назив улице и број)

у ________________________________________________________. (назив места)

 

2. Препиши текст правилно писаним словима ћирилице.

МОЈ БРАТ МАРКО НИКОЛИЋ СВИРА ВИОЛИНУ. ОН ЖИВИ У ЛОЗНИЦИ. ПРЕ МЕСЕЦ ДАНА ПРИМЉЕН ЈЕ У ШКОЛУ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ У ЋУПРИЈИ. ЊЕГОВА БУДУЋА ШКОЛА СЕ НАЛАЗИ У УЛИЦИ МИЛИЦЕ ЦЕНИЋ 3. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Решења Наставног листа 1

  1. На пример: а) Богољуб Михајловић станује у Љешкој 3 у Лесковцу. Даница Илић станује у Пауновој 12 у Београду.

б) Идем у Основну школу „Петар Кочић” која се налази у Првомајској улици 55 у Земуну.

  1. Мој брат Марко Николић свира виолину. Он живи у Лозници. Пре месец дана примљен је у Школу за музичке таленте у Ћуприји. Његова будућа школа се налази у Улици Милице Ценић 3. ________

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *