Десетица и јединице – 21.01.2021.

Поновљамо бројеве од 1 до 10 (бројање унапред и уназад). Објашњавам ученицима да ти бројеви могу бити представљени као јединице и да тих десет јединица чини једну десетицу. Цртам на табли, а ученици у свескама десетицу састављену од 10 јединица. Пишем слово Д = десетица и Ј = јединица. Анализирамо…

Писање и читање бројева од 0 до 10, сабирање и дузимање – 20.01.2021

Прегледам домаћи задатак. Поновљамо научено о претходнику и следбенику, писању и читању бројева од 0 до 10 и једноцифреним бројевима. Подела наставних листова. Ученици пишу име и презиме. Ученици самостално раде задатке. Помажем ако је потребно (чита задатак, даје додатно објашњење). Док ученици решавају задатке, пратим и усмеравам њихов рад.…

Писање и читање бројева од 0 до 10, сабирање и одузимање – 19.01.2021.

Прегледам домаћи задатак. Најављујем ученицима да ћемо данас веђбати сабирање, одузимање и упоређивање бројева до 10, јер сутра имамо проверу знања из ове области. Ученици самостално раде задатке у уџбенику 3 на страни 19. и 20. Након урађених задатака самостално, уз претходно моје објашњење, самостално проверавају тачност задатака користећи решења…

Број 10 – 18.01.2021.

Подсећамо се градива које смо радили у првом полугодишту. Разговарамо; о томе шта је скуп, број, једноцифрен и двоцифрен број; колико има цифара у математици, а колико бројева; подсећамо се примере настајања десеточланог скупа. Ученици пишу своје примере на табли. На табли исписујем 4 задатка, ученици их преписују у своје…

„Зимска песма“, Јован Јовановић Змај – 22.01.2021.

Разговарам са ученицима о зими као најхладнијем годишњем добу и играма које су им омиљене на снегу. Подстичем ученике да образлажу зашто они воле или не воле зиму. Које дечје радости доноси зима? Опишите како изгледа ваша улица зими. Шта посебно волите да радите када падне снег? Које су вам…

Глас и писано слово Мм – 21.01.2021.

Подсећамо се песме са претходног часа: Мама, мама ја бих теби написала песму над песмама. Нажалост не умем – још сам мала! Разговор са ученицима: Које слово вам је познато, које смо учили на претходном часу? (А ) Од којих речи се састоји реч МАМА? (М и А) Један ученик…

Глас и писано слово Аа-20.01.2021.

Читам песму: Мама, мама ја бих теби написала песму над песмама. Нажалост не умем – још сам мала! Разговарам са  са ученицима: Ко жели да напише песму мајци? Зашто не може? Један ученик излази пред таблу и пише реч мама. Каквим словима смо написали ову реч? (штампаним словима) На овом…

Читање и писање-19.01.2021.

Подсећамо се азбуке: хорски, групно (по редовима) и појединачно. Данас ћемо се подсетити итање и писање научених штампаних слова. Рад на задацима на наставном листу. Учитељ обилази ученике, подстиче их на рад, коригује и похваљује. Проверавамо тачност урађених задатака и тако добијам повратну информацију да ли су ученици заборавили слова…

Мој први распуст, говорна вежба – 18.01.2021.

Разговор са ученицима: Које је годишње доба? Какво је време у зиму? Како се тада облачимо? Шта је обавезно да носимо зими? (капе, шал, рукавице,…)  Где сте били прошле недеље?(на распусту) Шта је распуст? (време када се одмарамо од школе) Данас ћемо разговарати како сте провели свој први распуст. Пар…

Виртуелна посета установама културе – 14.12.2020.

Подсећамо се градива које смо радили од почетка године. Гледамо садржаје и разговарамо. У часопису Мали Витез, радимо задатке. Ученици раде самостално. По завршетку задатака, закедно усмено проверавамо тачност урађених задатака.