Плакат очувања природе 1 – 14.06.2021.

Разговарамо о природи и правимо увод у лекцију која следи из предмета света око нас. Задатак: направити плакат очувања природе, техника слободна. https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/2113414/594/os1-likovna-kultura-18-cas-citanje-vizuelnix-informacija-crtani-i-animirani-film-obrada  

Научили смо у првом разреду – 18.06.2021.

Час је осмишљен као игра квиза. Ученици су подељени у групе. Наизменично решавају питања која у себи садрже градиво које смо радили ове године. Након решених задатака, проглашавамо победника.

Природне непогоде провера- 16.06.2021.

Овог часа ћете самостално решавати задатке. Провера знања се ради цео час, што значи да имате довољно времена да полако прочитате и решите све задатке. Прво све прочитајте и питајте уколико вам нешто није јасно. Пажљиво прочитајте упутство испред сваког задатка, а тек онда решавајте задатак један по један. Задатак…

Годишња провера знања – 21.06.2021.

Подела наставних листова. Ученици самостално раде задатке. Прикупљање наставних листова и разговор о задацима. Укупно 50 бодова:     1 бод = 2% 2 бода = 4% 3 бода = 6% 4 бода = 8% 5 бодова = 10% 6 бодова = 12% 7 бодова = 14% 8 бодова =…

Природни бројеви до 100 – 18.06.2021

Поновити десетице прве стотине. Наброј: све парне бројеве шесте десетице, све непарне бројеве осме десетице, највећи паран број треће десетице, најмањи и највећи број четврте десетице, све бројеве десете десетице. Ученици самостално раде задатке на наставном листу. Повратна информација читањем. Наставни лист   Природни бројеви до 100   Име и…

Линија и област – 17.06.2021.

Поновити научено и за то користити постер „Сада знаш”, Математика 1, 1. део, стр. 41; анализа цртежа. Рад на припремљеним задацима. Задатке записујемо на табли, а ученици у својим свескама.   Нацртај затворену криву линију. Ван ње нацртај црвени троугао, у њој жути круг, а на њој плави квадрат. Нацртај…

Предмети у простору и односи међу њима – 16.06.2021.

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/2126940/594/os1-matematika-174-cas-predmeti-u-prostoru-i-odnosi-medju-njima-utvrdjivanje Поновити научено и за то користити постер „Сада знаш”, уџбеник 1. део, стр. 24; анализа цртежа. Учитељ дели ученике у пет група по свом критеријуму. Договор о начину рада у групи – правила. Свака група добија наставни лист 1 са задацима. Наставне листове лепе у свеске, а задатке раде…

У првом разреду сам био/ла срећен/на, говорна вежба – 22.06.2021.

Разговарамо о првом разреду. Ученици појединачно износе причу када су били срећни, на ком часу, зашто, шта памте и шта ће памтити… У свесци пишу своје утиске на крају првог разреда.