Мајине Пчелице

Одузимање бројева (76 – 24) – 24.05.2021.

Прегледање домаћег задатка читањем и евидентирање.

Понављање: умањеник, умањилац, разлика, двоцифрен број као збир десетица и јединица.

Анализа примера из уџбеника, стр. 59.

Запис на табли и у свескама уз објашњење учитеља.

 

Следећа два примера ученици раде на табли и у свескама.

77 – 52 = (70 – 50) + (7 – 2) = 20 + 5 = 25

69 – 15 = (60 – 10) + (9 – 5) = 50 + 4 = 54

 

Може и на други начин: од умањеника се одузимају десетице умањиоца, па јединице

умањиоца.

 

Запис на табли и у свескама уз објашњење учитеља.

76 – 24 = (76 – 20) – 4 = 56 – 4 = 52

97 – 83 = (97 – 80) – 3 = 17 – 3 = 14

 

Следећа два примера ученици раде на табли и у свескама.

49 – 38 = (49 – 30) – 8 = 19 – 8 = 11

74 – 53 = (74 – 50) – 3 = 24 – 3 = 21

 

Рад на припремљеним задацима.

 

  1. Израчунај:

88 – 65 = 23                79 – 72 = 7

26 – 14 = 12                66 – 35 = 21

  1. Умањеник је број 37, а умањилац број 15. Израчунај разлику.

37 – 15 = 22

  1. Од најмањег парног броја 9. десетице одузми најмањи број треће десетице и израчунај разлику.

82 – 21 = 61

Домаћи задатак

Уџбеник, стр. 59, задаци 1–5, предвиђени за рад у свесци.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *