Мајине Пчелице

Одузимање бројева (36 – 6) – 29.04.2021.

Провера домаћег задатка.

Поновљамо одузимање облика: 13 – 3 = ____; 16 – 6 = ____; 18 – 8 = _____; 14 – 4 = ____.

Задатке решавамо на табли.

Анализирамо задатак и решавамо пример у уџбенику на стр. 44. Објашњавам поступак

одузимања једноцифреног броја од двоцифреног.

Наглашавам  да се у тим примерима одузимају само јединице.

Поступак одузимања записујем на табли кредама у боји.

36 – 6 = 30

68 – 8 = 60

ИГРА:

Учитељ усмено проверава степен усвојености градива по принципу ко први израчуна.

Ученик који да тачан одговор поставља следећи задатак.

Радимо задатке на наставном листићу.

Наставни лист

1. Израчунај:

99 – 9 = ______          27 – 7 = ______           45 – 5 = ______          68 – 8 = ______

 

2. Умањеник је број 43, а умањилац број 3. Израчунај разлику.

___________________________________________________________________________

3. Који је број за 7 мањи од броја 87?

Р: _________________________________________________________________________

О:  ________________________________________________________________________

4. На крају првог разреда по ђачке књижице од 33 ученика нису дошли Сара, Бобан и

Катарина јер су отпутовали. Колико је ученика тог дана узело ђачке књижице?

Р: _________________________________________________________________________

О:  ________________________________________________________________________

5. Број четврте десетице који се пише истим цифрама умањи за претходник броја 4 и

израчунај.

___________________________________________________________________________

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *