Мајине Пчелице

Одређивање непознатог умањеника – 20.10.2021.

Фронтална провера домаћег задатка.

Кроз примере ученика понављање начина за израчунавање непознатог умањеника.

Израда задатака на табли и у уџбенику, стр. 56:

  1. x – 17 = 28

x = 28 + 17

x = 45

Пр.: 45 – 17 = 28

28 = 28

  1. x – (93 – 57) = 57

            x – 36 = 57

            x = 57 + 36

            x = 93

Пр.: 93 – (93 – 57) = 57

93 – 36 = 57

57 = 57

Објашњење: ово је сложена једначина у којој је потребно да се прво израчуна разлика која је умањилац и налази се у загради. Тако се долази до једноставне једначине с непознатим умањеником која се решава на већ научен начин.

  1. x – 13 = 28 + 32 7.         x – (17 + 19) = 54 – 16

            x – 13 = 60                                                                  x – 36 = 38

            x = 60 + 13                                                                  x = 38 + 36

            x = 73                                                                          x = 74

Пр.: 73 – 13 = 28 + 32                                               Пр.: 74 – (17 + 19) = 54 – 16

60 = 60                                                                         74 – 36 = 38

О: На почетку прославе била су окачена 73 балона.                                  38 = 38

 

Самосталан рад ученика на припремљеним задацима (запис у свесци).

  1. Соња је замислила неки број. Од тог броја одузела је број 46 и добила разлику која је једнака збиру бројева 29 и 9. Који је број Соња замислила?

 x – 46 = 29 + 9

x – 46 = 38

x = 38 + 46

x = 84

Пр.: 84 – 46 = 29 + 9

38 = 38

О: Соња је замислила број 84.

 

  1. Одреди непознати умањеник ако је умањилац збир бројева 15 и 16, а разлика број 57.

 

x – (15 + 16) = 57                               Пр.: 88 – (15 + 16) = 57

x – 31 = 57                                                  88 – 31 = 57

x = 57 + 31                                                          57 = 57

x = 88

 

Провера урађеног на табли.

Занимљива математика

  1. Између бројева упиши знаке рачунских операција + или – тако да се добије тачна једнакост:

2      2      2      2      2 = 6

Решење:

2 + 2 + 2 + 2 – 2 = 6

8 – 2 = 6

Повратна информација – на табли.

 

Домаћи задатак

Наставни лист:

  1. Попуни табелу

 

а              
b 5 18 11 29 12 46 0
а – b 25 19 33 67 88 31 100

 

  1. Ако је умањилац број 45 и разлика број 45, колики је умањеник?

__________________________________________________________________

  1. Разлика два броја је 0. Колики је умањеник ако је умањилац?

__________________________________________________________________

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *