Мајине Пчелице

Обим геометријских фигура – 26.11.2021.

Фронтална провера домаћег задатка.

Подсећање на знања о геометријским фигурама о којима су ученици учили у првом разреду: квадрат, правоугаоник, троугао.

Учитељ/учитељица може да припреми плакат са цртежима геометријских фигура или да црта на табли.

Колико страница има квадрат, какве су оне по дужини, колико страница има правоугаоник, какве су оне по дужини, исто и за троугао.

Показивање на цртежу и уочавање страница.

Истицање циља часа: обим геометријских фигура.

Читање и анализа текста и графичког приказа у уџбенику, стр. 25 и 26.

Ученици треба да закључе да је обим неке геометријске фигуре збир дужина свих страница те фигуре.

Читање и анализа текста и графичког приказа у уџбенику, стр. 26, обим троугла.

Рад на табли, ученици упоредо са учитељем/учитељицом цртају у својим свескама уз разговор и анализу.

Читање и анализа текста и графичког приказа у уџбенику, стр. 27, обим квадрата.

Рад на табли, ученици упоредо са учитељем/учитељицом цртају у својим свескама уз разговор и анализу.

Читање и анализа текста и графичког приказа у уџбенику, стр. 28, обим правоугаоника.

Рад на табли, ученици упоредо са учитељем/учитељицом цртају у својим свескама уз разговор и анализу.

Домаћи задатак

Уџбеник, стр. 28, задаци за рад у свесци 1, 2 и 3.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *