Мајине Пчелице

„Није лако бити дете“, Драгомир Ђорђевић-04.12.2020.

Подстичем ученике на разговор о одрастању и односу родитеља према њима питањем и радним налозима са сарадничким императивом.

 1. Испричајте које забране ви имате.
 2. Како родитељи поступају када не испуните оно што сте се договорили?
 3. Опишите неки узбудљив догађај из детињства који памтите.

Данас ћемо читати песму „Није лако бити дете” Драгомира Ђорђевића и разговарати о њој.

Ззаписујем наслов песме и име и презиме аутора на табли, а ученици бележе у свеске.

Изражајно и интерпретативно читање песме

https://youtu.be/Q9YIaZW_DyY

Тумачење мање познатих речи и израза

 Након слушања песме, подстичем ученике да прочитају песму у себи још једном и наведу непознате речи. Ученици ће навести речи:

рицинус – биљка од које се добија посебна врста уља.

јурцаш – трчиш, бежиш.

Након тога, прави се психолошка пауза, како би ученици своје утиске и доживљаје исказали приликом интерпретације.

Разговор о непосредном доживљају песме

Подстицајним питањима мотивишем ђаке да разговарају о утисцима и осећањима које је у њима побудила ова Ђорђевићева песма.

 1. Како вам се допала ова песма?
 2. Који вам је стих у песми најзанимљивији?
 3. Испричајте који су дечји несташлуци оставили најснажнији утисак на вас.
 4. Како деца проводе слободно време?
 5. У чему она највише уживају?
 6. Наведите стихове у којима се посебно наглашава брижност родитеља према деци.
 7. Прочитајте реченице које се завршавају узвичником. Како се родитељи опходе према деци кад користе такве реченице?
 8. Које описане поступке одраслих не одобравате?
 9. Које поступке родитеља оправдавате?
 10. Наведите стих који се понавља у песми.
 11. Објасните зашто песник сматра да није лако бити дете.

Очекујем да ће се ученицима песма „Није лако бити дете” допасти због тога што су у њој описана радознала, маштовита, несташна деца, попут њих. Ученици ће моћи да се поистовете са ликовима из ове песме. Песник сматра да је деци тешко због великих очекивања одраслих према њима и честих забрана и казни које примењују у њиховом васпитању. Одрасли, а пре свега родитељи, требало би да пред дете постављају захтеве и обавезе који су примерени њиховом узрасту. Њихов однос према детету не би требало да буде заснован на претераној брижности и страху који ће спречавати дете да се осамостали. Детету одрасли треба да предоче опасности које постоје у друштву и штетно могу да делују на здравље и безбедност (боравак у лошем друштву, пушење цигарета и сл.). Осамостаљивањем дете се оспособљава да се успешно носи са различитим социјалним препрекама са којима ће се у животу суочавати. Одрасли би требало да се труде да пред дете постављају реална очекивања. Од деце треба тражити да испуњавају своје обавезе и буду спремна на то да прихвате одговорност за своје поступке и резултате. Уколико одрасли критикују дете, то би требало да се односи само на његово понашање, а не и на личност детета. Дете не би требало кажњавати батинама нити га вређати указујући му на то да је глупо, неспособно, већ му сталожено указати на то шта није урадило како треба и пружити му подршку да уради боље. Деца најбоље прихватају савет ако им укажемо на грешку и помогнемо им да је исправе. Односи између одраслих и деце треба да буду засновани на међусобној сарадњи и помоћи, уважавању и поштовању личности и пристојном опхођењу.

Ученици ће уочити да одрасли у песми „Није лако бити дете” често користе заповест у опхођењу према деци трудећи се да их:

 • науче правилном и културном понашању: Лепо жваћи!, Пери руке!,
 • заштите од лошег друштва: Бежи даље од тог Срете!,
 • укажу им на штетно деловање цигарета: Још си мали за то, сине!

У разговору са ученицима требало би указати на улогу одраслих у васпитању деце, али и различите начине на које се васпитање остварује: разговором, развијањем поверења у односу родитеља и деце, искрености у комуникацији, доследности у постављању граница у поступању. Родитељи се труде да од деце направе добре људе и у томе могу да праве грешке својом строгошћу и непрестаним наредбама, али и деца треба да се труде да буду послушна и да верују својим родитељима. И родитељи и деца треба да нађу праву меру у свему што раде. Није лако бити дете, али није лако ни бити родитељ.

Ученици решавају задатке у вези са разумевањем песме.

Домаћи задатак:

Напишите неколико реченица у којима ћете објаснити због чега је лако бити дете.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *