Мајине Пчелице

Глас и штампано слово З и В – 30.10.2020.

-Разговор о животињама и њиховим особинама. Говорим ученицима једну особину, а они би требало да кажу за коју животињу се та особина везује:

Лукава као _______ (лисица). Брз, плашљив као______ (зец).

Издвајамо животиње у чијим се називима чују гласови З и В и њихово позиционирање у речима.

-Изговарање гласова З и В и проналажење ових слова на разредној словарици.

-Посматрање слика на страни 46 у Буквару и уочавање места гласова З и В у њиховим називима.

-Препознавање позиције ових гласова у следећим речима: змија, тезга, брз;

-Посматрање слова З и В у Буквару и упоређивање њихове графичке структуре. Уочавање редоследа покрета при писању слова.

Записивање великог и малог слова З и В на табли.

-Писање ових слова у Буквару. У свескама ученици пишу један ред наизменично велико и мало слово З и В. Учитељ сваком ученику пише прва слова у реду.

-На табли написати:

зрно, Злата, стаза, мраз

Зоран затвара прозор.

-Ученици пишу ове речи и реченице у свеске.

https://youtu.be/

слово З

наставни листић З

https://youtu.be/4lrgF__E3NE

слова з и в

слово в

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *