Мајине Пчелице

Глас и штампано слово Хх и Жж – 09.11.2020.

питања за текст

-Разговор са ученицима о смеху: када се смеју, чему се смеју, како се осећају док се смеју.

-Прочитати текст Смех:

– Жарко, хајде да се смејемо. Мама каже да је смех храна.

– Хајде. Онда не морамо да се хранимо.

– Ево, почињем!  Ха-ха-ха!

– Хи-хи-хи!

– Хе-хе-хе!

– Хо-хо-хо!

– Ху, Жарко. Овај смех је тежак.

– А мени баш прија. Ти, Жана, ниси гладна.

-Питати ученикечак и девојчица из приче?

– Покушајте и ви да се смејете као они?

– Који глас се највише ко се зову дчуо? (Х)

-Којим гласом почињу имена деце из приче? (Ж)

 

-Изговарање гласова Х и Ж и проналажење ових слова на плакату азбуке на зиду.

-Посматрање сличица на страни 54 у Буквару и уочавање места гласова Х и Ж у њиховим називима.

-Ученици проналазе још речи у којима се чује овај глас на почетку, у средини речи и на крају.

-Посматрање слова Х и Ж у Буквару и упоређивање њихове графичке структуре. Уочавање редоследа покрета при писању слова.

Записивање великог и малог слова Х и слова Ж на табли.

-Писање ових слова у Буквару. У свескама пишу један ред наизменично велико и мало слово Х, и у другом реду исто тако слово Ж. Учитељ сваком ученику пише прва слова у реду.

-На табли написати:                     Х      Ж

(Залепити слочицу поред сваког слова)

 

храна Хелена пахуља шах

жвака Жељко плажа нож

Жарко купује свеж хлеб.

 

-Хорско читање ових речи и реченице.

Ученици пишу ове речи и реченицу у свеске.

-Читање речи на страни 55 у Буквару. Уочавање места гласова Х и Ж у овим речима.

-Читање текста Стиже зима на страни 55 у Буквару.

Помоћу питања испод текста проверити разумевање прочитаног.

Листићи за рад:

ХиЖ

текст Х и Ж

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *