Мајине Пчелице

Електронски отпад и безбедно одлагање -23.03.2021.

Приказати музички спот −Бајага и малишани

(https://youtu.be/9qAEYgLtq_U).

Усмерити пажњу ученика на дешавања у споту, инструменте, текст песме.

Подстаћи ученике да изнесу свој доживљај и запажања.

Поставити питања:

О чему се говори у овој песми?

Шта нам је потребно?

Где се дешава радња?

Од чега су направљени инструменти на којима деца свирају?

Зашто је важно да чувамо природу?

Дигитални уређаји су направљени од различитих материјала. Неки од њих су штетни за природу. Често не знамо шта да радимо са дигиталним уређајима који су покварени и не могу да се поправе.

Данас ћемо учити шта све спада у електронски отпад и шта се може радити са њим. Циљ нам је да сачувамо планету.

 

На табли записати наслов који ученици преписују у свеске: НЕМАМО РЕЗЕРВНУ ПЛАНЕТУ.

Подстаћи ученике да испричају шта њихови укућани раде са различитим отпадом у кући. Које врсте отпада постоје? На који начин и где бацају отпад?

Питати ученике да ли знају шта све спада у електронски отпад.

Упутити ученике на 98. и 99. страну −Чувари природе.

Анализирати илустрације.

Након анализе, разговорати о врстама отпада и правилног одлагања.

Дати упутство за израду задатка.

Подстаћи ученике да у пару упореде решења задатака.

Асистирати у раду, пратити и бележити постигнућа, самосталност и активност.

Обаснити појм −електронски отпад.

Записати на табли: Електронски отпад су предмети који су радили на батерије и предмети који су радили на струју (имају каблове).

Упутити ученике на страну 96 где је дат приказ процеса рециклаже.

Анализирати илустрацију и истаћи важност прикупљања и правилног одлагања електронског отпада.

Подстаћи ученике да дају одговор на питање Зашто је важно

правилно одлагање електронског отпада? Кога угрожавамо када електронси отпад бацамо на погрешна места?

Подстаћи ученике да размисле и испричају на који начин би могли да искористимо неки електронски отпад. Шта би могли да предузму како би допринели мањем загађењу своје околине?

Задати ученицима да испод наслова у свесци нацртају предмете које имају у кући, а који би могли да се одложе као електронски отпад.

Мотивисати ученике да искажу утиске након самосталног рада. Питати их да ли им се допао такав начин учења и који су им задаци били нејасни.

Домаћи задатак

Упутити ученике да за час ликовне културе припреме материјал за израду употребних предмета од старих употребљених компакт дискова.

*Можете погледати ТВ час https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1977352/594/os1-digitalni-svet-23-cas-planiranje-dnevnog-vremena-koriscenja-digitalnix-uredjaja-za-igru-i-zabavu

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *