Мајине Пчелице

Десетица и јединице – 21.01.2021.

Поновљамо бројеве од 1 до 10 (бројање унапред и уназад).

Објашњавам ученицима да ти бројеви могу бити представљени као јединице и да тих десет

јединица чини једну десетицу.

Цртам на табли, а ученици у свескама десетицу састављену од 10 јединица. Пишем слово Д = десетица и Ј = јединица.

Анализирамо примера из уџбеника, стр. 22 и 23, записујем на табли, а ученици  у свескама.

1

1 + 1 = 2

1 + 1 + 1 = 3

1 + 1 + 1 + 1 = 4

1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 7

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 8

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 9

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 10

 

Јединице обележавамо штампаним словом Ј (јединица).

Десетице обележавамо штампаним словом Д (десетица).

 

1 Д = 10 Ј

5 = 5 Ј                         6 = 6 Ј                         3 = 3 Ј

8 = 8 Ј                         7 = 7 Ј                         2 = 2 Ј

На табли записујем 4 задатка, ученици у својим свескама. Раде самостално. По завршерку рада радимо задатке на табли и тако проверавамо тачност урађених задатака. Уколио не завршимо задатке на часу, ученици имају домаћи да то заврше код куће.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *