Мајине Пчелице

Човек ради и ствара – 05.02.2021.

Час почињемом игром:

ИГРА

ЖИВО-НЕЖИВО

Учитељица/учитељ изговарају делове природе и предмете које је човек направио. Када чују назив дела природе, ученици устају, када чују назив предмета, чучну поред клупе. Називи могу бити: фрижидер, соко, бицикл, сунце, кишобран, мачка, мајица, вода, усисивач, љубичица, сто, беба.

 

Упутити ученике на илустрацију у Уџбенику на стр. 74. Питати их да ли виде неке од предмета који су били поменути и ко их је направио.

Данас ћемо причати о предметима које човек прави и начинима њихове израде

Анализирати илустрацију из Уџбеника и кроз разговор упутити ученике на човекову потребу да направи предмете за свакодневну употребу.

Због чега човек прави предмете? Чему они служе? Наведите неколико предмета и њихову намену. Од чега су они направљени? Шта човек ради са материјалом да би направио предмет? Наведите неки пример. Да ли притом користи неки алат? Наведите неколико алата и објасните чему они служе. Да ли користи неке машине да би обрадио материјале? Реците назив неке машине и шта се њоме ради.

 

Од дрвета до стола

Учитељица/учитељ даје упутство да парови детаљно проуче илустрацију и у тихом дијалогу разговарају о томе на који начин је човек од дрвета направио сто. Након неколико минута одабрани пар излаже своје закључке. Инсистирати на разлици између појма материјал и предмет, које ученици често мешају.

Подсећам ученике на правилно одлагање отпада, контејнере који служе за то, материјале које треба разврставати. Следи решавање задатка из Уџбеника са стр. 75.

 

Примена наученог

Ученици записују закључак у свеске, а испод цртају свој пример израде предмета, од материјала, преко обраде, до предмета. Један од примера може бити: ролна тканине, жена шије за шиваћом машином, спортска мајица на жени.

Решавање задатака из Радне свеске

Домаћи задатак

За идући час ученици треба да донесу већ коришћене предмете и њихове делове: пластичне чепове, пластичне флашице, празне ролне тоалет-папира, ЦД-ове, празне кутијице од лекова и крема, флашице од шампона, штапиће за уши, сламчице, колаж папир, вуницу, картон, лепак и маказе.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *