Нaроднa Трaдицијa

Путници и начини путовања

На часу народне традиције Стефан Ђаковић и АњаЗавишић су нам  причали о путницима и начинима путовања некада и сада. Било је занимљиво! ПУТЕВИ ИЗ ДАЛЕКЕ ПРОШЛОСТИ Ања Завишић Путници и начини путовања Стефан Ђаковић