Нaроднa Трaдицијa

Огледни – угледни час

У одељењу 3/2, у среду 6.3.2019. одржан је угледни час из предмета Народна традиција. На часу је обрађена систематизација наставне јединице Наша традиција као међупредметна повезаност са предметима српског језика, природе и друштва, ликовне културе и народне традиције. На свим овим часовима смо у протеклом периоду учили о знаменитим личностима…