Српски

Читање и писање научених писаних слова – 08.02.2021.

-Читање реченица из Буквара на странама 74 и 75. Усмено одговарање на питања поред текста. -Ученици у свескама пишу, писаним словима, одговоре на питања поред текста у Буквару на страни 75. -Писање по диктату писаним словима: Мама и Мима месе. Ема маше Моми. Миша се смеши. -Провера тачно написаног диктата.…