Музичко

Кад си срећан, песма из Шведске – 20.10.2021.

Распевавамо се певајући научене песме. Учимо песму по слуху. Делимо се у две групе, једна група пева нову песму, друга прати уз свирање на ритмичким инструментима. Мењамо улоге. Самостално извођење песме по слуху. Групно извођење песме по слуху. Илустрација песме у свесци. https://youtu.be/VatHF_1_KVw  

„Телефонијада“, Миња Субота – 13.10.2021.

Учимо песму по слуху https://youtu.be/0SHCMyu9k7s Распевати ученике тако што ће поновити једну или две песме које су учили, по њиховом избору или према процени наставника. Подсетити ученике на правилно држање тела, технику дисања, правилно отварање уста и динамичко нијансирање, као и на правила понашања у току заједничког извођења. Певамо неколико…

Висина тона, Обрада модела Сол ми дај – 06.10.2021.

Учимо нову песму. Данас ћемо упознати једног становника наше фарме. Обрада модела Сол ми дај по слуху. https://youtu.be/NcE-t9DNy2c Обрадити текст и ритам песме Сол ми дај у задатом темпу, уз тапшање дланом о длан (наглашени део такта) и дланом о надланицу (ненаглашени део такта). Потом прећи на обраду мелодије тако…

Колико је сати, Миодраг Бркић – 29.09.2021.

Распевавамо се певајућеи песме које смо учили на претходним часовима. Прво певамо сви заједно, а затим појединачно. Разговарамо о времену, како ученици разумеју појам време, чему оно слући, како се мери,… Шта је часовник, које врсте часовника постоје,…. Данас учимо нову песку Колико је сати. Пишемо наслов на табли,а ученици…

Кад ђак зна шта хоће, М. Субота – 22.09.2021.

Ученици изговарају брзалицу уз пратњу  кастањета које смо правили на претходном часу ликовне културе. Распевавамо се певајући научене песме са претходних часова. Данас учимо нову песму по слуху: Кад ђак зна шта хоже – Миња Субота. https://youtu.be/vlde9i0ANsE Певамо песму сви заједно, па само дечаци, па само дечаци. Певамо песму уз…

Обрада песме Семафор, непознати аутор – 15.09.2021.

Разговарамо о саобраћају и путу који ученици пролазе од куће до школе. Ученици описују свој пут. Посебну пажњу ђадржавамо на семафор. Ученици објашњавају чему служи и како се користи. Најављујем наставну јединицу за овај час. Слушамо песму. https://youtu.be/367VcPb_IuQ Учимо песму по слуху. Решавамо задатке из уџбеника на страни 14 и…

Звук и тон, Зорислава М. Васиљевић – 08.09.2021.

ИГРА ПОГОДИ ШТА СЕ ЧУЈЕ У игри „Погоди ко или шта се чује“ учитељица/учитељ бира једну ученицу/  ученика која/који има задатак да помоћу свог тела произведе неки звук (тапшање, пуцкетање прстима, трљање дланова, тапшање колена). Она/он стоји иза ученика којиседеуклупамаилисураспоређениукруг,окренутилеђимакацентрукруга, тако да не могу видети на који начин настаје звук.…

Слушам, певам, свирам, стварам – 01.09.2021.

Подсећање на омиљене песме из првог разреда. Слушање композицијеЗапевај.  Кратки разговор о утисцима након слушања песме. Поделити ученике у четири групе. Свака група извлачи цедуље на којима су исписани појмови: слушам, певам, свирам, стварам и има одређене захтеве. Прву групу чине ученици који су извукли цедуљу на којој је написан…