Физичко

Полигон 1 – 21.10.2021.

А: * Полигон у настави Физичког и здравственог васпитања треба схватити као час систематизације, али и провере. Природни облици кретања и различити кретни задаци, усвојени и увежбавани на претходним часовима се, кроз такмичење – савладавање стазе препрека, даље увежбавају и аутоматизују. Припремити полигон у облику потковице (поставити справе и реквизите):…

Пењање и спуштање уз лестве, рибстол утв – 20.10.2021.

А: Ученици у колонама изводе: – Пењање уз лестве  (не више од 2,5 м) и на исти начин  спуштање, одлазак на зачеље; – Вежбу поновити неколико пута; – Учитељ асистира при пењању и спуштању, подстиче ученике и похваљује труд и остварени напредак; – Увежбавање пењања уз шведске лестве (рибстол) ако…

Пењање и спуштање уз лестве, рибстол – 19.10.2021.

А: Ученици су у колони и изводе следеће вежбе: – Пењање уз лестве тако да се стаје на сваку пречку, а рукама прехватањем држи за пречке; Када се дође до договорене висине (не више од 2,5 м) на исти начин се спушта и иде на зачеље колоне; – Вежбу понављамо…

Скок удаљ из места – 14.10.2021.

А: Ученици стану у врсту са размаком потребним за слободан замах рукама, иза линије (постојеће, нацртане, канапа и сл.). – Подсећање на технику скока: спретнији ученик демонстрира скок удаљ из места са суножним одскоком уз доскок у чучањ. – Сви ученици скачу више пута, а учитељ сугерише и исправља грешке…

Трчање, поскоци и скокови са вијачом – 13.10.2021.

А: Ученици су у врстама (у зависности од броја ученика) једна иза друге на око 4 – 5 метара са по једном кратком вијачом. – Понављање прескока (суножно) у месту са окретањем вијаче унапред, а потом и уназад; – Исто у прекораку у месту; – Прескакање у трчању напред; –…

Прескакање вијаче уназад и у кретању – 12.10.2021.

А: Подсећање на реквизит који је коришћен и у 1. разреду – кратку вијачу, која је популарна и врло применљива на часовима ФиЗВ, али и у слободно време, код свих спортиста и рекреативаца. * Све вежбе по потреби демонстрира учитељ или неко од напреднијих ученика. – Подсећамо се начина провере…

Чуњеви и обручи: вијугаво трчање – 07.10.2021.

А: *Уколико не обезбедимо довољан број чуњева, могу послужити и пластичне флаше. Ученици заузимају полукружни распоред по вежбалишту са довољно растојања и изводе следеће вежбе: – на длану једне руке у предручењу држи се чуњ, лагано чучне и усправи (неколико пута); – исту вежбу извести спуштањем у сед и усправ,…

Скакање преко реквизита поређаних на тлу – 06.10.2021.

А: У зависности од реквизита којима располажемо, организујемо лагано трчање и прескакање у једној или више колона, преко стазе на којој су: – вијаче постављене на тлу, – палица са размаком од око 50 центиметара; – торбе постављене “оборено” на тло, – ниске клупице, – вијаче (ластиша) разапете на висини…

Брзо трчање на 30 м – 05.10.2021.

А: Поделимо ученике у неколико (зависно од броја ученика у одељењу) по брзини хомогених група, тако да их буде по 5 – 6 у једној и постројимо у врсте једну иза друге иза стартне линије. На знак прва врста стане у позицију високог старта иза стартне линије правилно постављајући стопало…

Брзо трчање на 30 м – 30.09.2021.

А: Поделимо ученике у неколико (зависно од броја ученика у одељењу) по брзини хомогених група, тако да их буде по 5 – 6 у једној и постројимо у врсте једну иза друге иза стартне линије. На знак прва врста стане у позицију високог старта иза стартне линије правилно постављајући стопало…