Свет око Нaс

Научили смо у првом разреду – 18.06.2021.

Час је осмишљен као игра квиза. Ученици су подељени у групе. Наизменично решавају питања која у себи садрже градиво које смо радили ове године. Након решених задатака, проглашавамо победника.

Природне непогоде провера- 16.06.2021.

Овог часа ћете самостално решавати задатке. Провера знања се ради цео час, што значи да имате довољно времена да полако прочитате и решите све задатке. Прво све прочитајте и питајте уколико вам нешто није јасно. Пажљиво прочитајте упутство испред сваког задатка, а тек онда решавајте задатак један по један. Задатак…

Чувајмо природу – 11.06.2021.

Подсећамо се шта је природа, како се дели и шта спада у делове природе. Гледамо филм о природи у уџбенику на видео биму. Разговарамо о томе зашто треба чувати природу, да ли су они нешто урадили за очување природе. Радимо задатке у уџбенику. Домаћи: Направити нацрт плаката у свесци са…

Непогоде, опасности – 09.06.2021.

Радимо задатке у књизи, користећи видео бим. Подсећамо се градива које смо радили на претходном часу. Подела ученика у 4 групе: ОЛУЈА,ЗЕМЉОТРЕС,ПОПЛАВА И ПОЖАР. Задатак сваке групе је да представи све о имену групе коју носи.

Непогоде и опасности – 04.06.2021.

Час започињемо решавањем загонетки: 1) Где наш црвенко лежи, онде никад трава не ниче. (Ватра.) 2) У њој се огледаш, огледало није, из ручице бежи кад се дете мије. (Вода.) 3) Шта кроз кров излази, а нема ни руке ни ноге? (Дим.) 4) Мален сам, жесток сам, кад ме такнеш,…

Човек – 28.05.2021.

Играмо игру: ИГРЕ ЗА СТИМУЛАЦИЈУ ЧУЛА 1) Ученик добровољац стане испред табле, леђима окренут од својих другара. Један ђак изговара његово име. Када добровољац погоди ко је изговорио његово име, они мењају места и игра погађања се наставља. Које сте чуло користили да бисте препознали ко је изговорио ваше име?…

Чула човека – 26.05.2021.

Играмо игру: ИГРЕ БЕЗ РЕЧИ Учитељица/учитељ тражи да деца формирају парове да би се играла неколико игара. Сваки пар стане поред своје клупе и слуша налоге за игре. 1) Парови ученика се окрену лицем један ка другом. Први ђак прави покрете рукама, а други га имитира. После 2-3 минута мењају…

Делови тела животињa – 19.05.2021.

Данас ћемо поновити стечена знања о животињама и научити нешто о сличностима и разликама које постоје у грађи животиња. Укратко усмено обновити знање са претходног часа да скоро све животиње углавном имају главу, труп и удове. Затражити од ученика да опишу грађу свог кућног љубимца.  Радимо задатке у Радној сесци.…