Српски

Писање назива школе коју ученик похађа, насеља и улице у којој станује – 23.04.2021.

Читамо шаљиве реченице које су ученици имали за домаћи. Ученици слушају песму „Од куће до школе, од школе до куће”. https://youtu.be/nNmu39xn1vE Подстичeм ученике да наведу назив школе у коју иду, улице у којој станују и улице у којој се налази њихова школа подстицајним питањима и налогом са сарадничким императивом: Где…

„Ја сам чудо видео“, народна песма – 22.04.2021.

Читамо песме о пролећу које су ученици имали за домаћи. Похвала за сваки рад. Данас ћемо се упознати са још једном песмом која је шаљива. Песма се зове -Ја сам чудо видео. Данас ћемо се упознати са народним песмама. Ученици слушају како су настале народне песме. Ученици се упознају са…

Учимо да пишемо песме – 21.04.2021.

Разговарамо о пролећу. Ученици наводе своје примере реченица о пролећу. Неке бележим на табли, а ученици у своје свеске. Подсећамо се како се пишу песме. Наглашавамо да песма има строфе, које се састоје од стихова. Песме би трбале да имају и риму. Задатак: -написати од 2 до 4 стиха о…

Описивање природе у пролеће – 19.04.2021.

Ученици рецитују песму Ветар сејач, коју су имали задатак да науче напамет. Разговарамо о песми и подсећамо се теме претходног часа. Разговарамо о природи у пролеће. Представљам ученицима како можемо речима описати лепоту природе у пролеће. Описивање је сликање речима. Можемо да описујемо изглед ствари, бића, природе, простор, звуке, мирисе…

„Ветар сејач“, Мира Алечковић – 16.04.2021.

Читамо саставе на задату тему. Најављујем наставну јединицу. Разговарамо и подсећамо се градива из предмета света око нас. Објасните шта је ветар. Које све врсте ветрова познајете? Како се називају ветрови који дувају у пролеће? Због чега је ветар потребан природи? Шта се дешава на ливади кад дува ветар? Ветар…

Читање и писање научених писаних слова – 14.04.2021.

Читамо часопис Мали Витез. Вежбамо изражајно читање новог текста. Радимо задатке у часопису. Подсећамо се текста Јабука. Подсећамо се поруке текста. Разговарамо о поруци. Ученици пушу састав на тему Када сам учинио добро дело. Уколико не заврше на часу, пишу код куће.

Читање и писање научених писаних слова – 15.04.2021.

Најављујем контролну вежбу – писана слова и правописна правила. Делим ученицима контролне листове. Ученици раде самостално. За то време прегледам свеске са урађеним саставом на тему, Како сам учинио/ла добро дело.  

„Јабука“, Драган Лукић – 13.04.2021.

Час почињемо решавањем укрштенице на видео биму. Млечни производ који може да се маже на хлеб. Топли напитак, браон боје, а није кафа. Човек који лови рибу. Врста воћа коју медведи радо једу. Зграда у којој је много ђака. Није дугачак. Када ученици открију решења свих питања, требало би да…

Језичке игре – 12.04.2021.

Разговорне и ситуационе игре Тема: Лепа реч и гвоздена врата отвара Ученици симулирају догађаје како се понашају у продавници, школи, стамбеној згради,… према старијим одобама. Након пар драмских приказа разговарамо о начину комуникације са старијим особама које не познајемо,а срећемо у комшилику. Језичке игре Потом се ученици позивају да разговор…