Нaроднa Трaдицијa

Обављање активности одговарајућим редоследом – све има свој редослед – 20.04.2021.

Ученике подсетити које наредбе постоје за кретање робота помоћу стрелица: напред, налево и надесно. У часопису Мали Витез радимо задатке који садрже ове наредбе. Такмичимо се ко ћепре решити самостално задатак. Проглашавамо победника.

Права и обавезе и лепо понашање удигиталном свету – 13.04.2021.

Пустити звучни запис „Азбучне песме” и певати саученицима (https://www.youtube.com/watch?v=S4mLusAakqg). Ученике подсетити да у азбуци свако слово има своје место. Поделити ученицима  да га залепе у свеске и упутити их да самостално наставе низ и одреде распоред годишњих доба. наставни лист ДС Најава наставне јединице Истаћи циљ часа и најавити наставну…

Лепо понашање на Интернету – 06.04.2021.

Разговарамо о лепом понашању на интернету. Ученици износе своје примере како се понашају када су на интернету и када га користе. Уз презентацију, подсећамо се градива које смо обрађивали на претходним часовима. Права и обавезе у дигиталном свету Свако у својој свесци прави плакат правила понашања на интернету. Изложба радова.…

Права и обавезе у дигиталном свету – 30.03.2021.

Пустити ученицима да слушају песму За живот нов у извођењу хора Колибри: https://www.youtube.com/watch?v=BhM3ywIlYx4&feature=youtu.be. Покренути разговор о песми коју су ученици слушали. Разговарати са ученицима о дечјим правима и обавезама.  Истаћи циљ часа и најавити наставну јединицу: И у дигиталном свету постоје дечја права. Важно је да знамо која су то…

Електронски отпад и безбедно одлагање -23.03.2021.

Приказати музички спот −Бајага и малишани (https://youtu.be/9qAEYgLtq_U). Усмерити пажњу ученика на дешавања у споту, инструменте, текст песме. Подстаћи ученике да изнесу свој доживљај и запажања. Поставити питања: −О чему се говори у овој песми? −Шта нам је потребно? −Где се дешава радња? −Од чега су направљени инструменти на којима деца…

Планирање дневног времена коришћењадиталних уређаја за игру и забаву – 16.03.2021.

Разговарам са ученицима о томе на који начин чувају своје ствари (нове патике, лопту, играчке, школски прибор…). Питатам ученике да ли користе неке дигиталне уређаје самостално и које. Данас ћемо разговарати о неким важним правилима која су неопходна да бисмо на безбедан начин користили дигиталне уређаје. На табли пишем наслов…

Како се заштити на интернету и коме се обратити за помоћ – 09.03.2021.

Подсећамо се градива које смо радили на претходном часу. Решавамо задатке у часопису Мали Витез. Ученици раде самостално. По завршетку рада, проверавамо тачност урађених задатака.

Коме се обратити за помоћ уколико смоугрожени – 02.03.2021.

Пустити филм Лепо понашање на интернету (https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/klett-video/player/index.html?video=qr_vid_1920%2Fqr365%2Fstream&fbclid=IwAR0XSg6mA-gCPHOLVJnmLyMpn9XXhInquU4hZ). Након филма водимо кратак разговор о филму. Постаћи ученике да изнесу своја искуства уколико су били у прилици да комуницирају помоћу дигиталних уређаја. Постоје правила лепог понашања која треба да знамо и поштујемо док размењујемо поруке у дигиталном свету. Нека од њих су…

Заштита личних података – 22.02.2021.

Питати ученике да ли знају шта је то споменар. (Украшена свеска у којој се налазе разна питања која поставља власник споменара како би сазнао разне податке о другарима  који на питања одговарају. На крају свеске се налази другарски лист где се уписује нека лепа порука и стихови о другарству. Споменар…

Преношење поруке некада и сада – 09.02.2021.

Са ученицима разговарам о томе које су паметне уређаје нацртали у својој свесци. – Како раде ти уређаји? – Чиме управљају са њима? – Умеју ли да управљају њима или њима управљају само родитељи. – Због чега је то битно? – Данас ћемо поновити градиво са претходног часа. На табли пишем наслов који ће ученици…