Мaтемaтикa

Десетица и јединице – 22.01.2021.

Прегледам домаћи задатак. Поновљамо научено на прошлом часу. Колико једна десетица има јединица? Колико јединица има у бројевима 1, 4, 6, 7, 9? Колико број 10 има јединица, а колико десетица и јединица? Самосталано раде задатке у уџбенику,  стр. 23 и 24. Наглашавам ученицима да пажљиво читају задатке и да…

Десетица и јединице – 21.01.2021.

Поновљамо бројеве од 1 до 10 (бројање унапред и уназад). Објашњавам ученицима да ти бројеви могу бити представљени као јединице и да тих десет јединица чини једну десетицу. Цртам на табли, а ученици у свескама десетицу састављену од 10 јединица. Пишем слово Д = десетица и Ј = јединица. Анализирамо…

Писање и читање бројева од 0 до 10, сабирање и дузимање – 20.01.2021

Прегледам домаћи задатак. Поновљамо научено о претходнику и следбенику, писању и читању бројева од 0 до 10 и једноцифреним бројевима. Подела наставних листова. Ученици пишу име и презиме. Ученици самостално раде задатке. Помажем ако је потребно (чита задатак, даје додатно објашњење). Док ученици решавају задатке, пратим и усмеравам њихов рад.…

Писање и читање бројева од 0 до 10, сабирање и одузимање – 19.01.2021.

Прегледам домаћи задатак. Најављујем ученицима да ћемо данас веђбати сабирање, одузимање и упоређивање бројева до 10, јер сутра имамо проверу знања из ове области. Ученици самостално раде задатке у уџбенику 3 на страни 19. и 20. Након урађених задатака самостално, уз претходно моје објашњење, самостално проверавају тачност задатака користећи решења…

Број 10 – 18.01.2021.

Подсећамо се градива које смо радили у првом полугодишту. Разговарамо; о томе шта је скуп, број, једноцифрен и двоцифрен број; колико има цифара у математици, а колико бројева; подсећамо се примере настајања десеточланог скупа. Ученици пишу своје примере на табли. На табли исписујем 4 задатка, ученици их преписују у своје…

Број 10 – 18.12.2020.

Прегледање домаћег задатка. Ученици прво броје до 10. Подсећам их да на две шаке имају по пет прстића, укупно десет, јер је 5 + 5 = 10. Затим ученици дају своје примере десеточланих скупова и закључују да им је заједничка особина то што имају по десет елемената. Слушање и певање…

Једноцифрени бројеви утв – 17.12.2020.

Прегледање домаћег задатка. Поновљамо оно што смо учили о цифрама и једноцифреним бројевима. Игра „Погоди број” (учитељ има картице на којима су појединачно написани сви једноцифрени бројеви). Игру започиње учитељ тако што узима једну картицу, погледа број на њој, на пример број 3, и не откривајући га, ученицима каже: „Ово…

Једноцифрени бројеви – 16.12.2020.

Прегледање домаћег задатка. Разговарарам с ученицима о бројевима које су до сада учили. Како се зове знак којим записујемо бројеве? (Цифра.) Колико цифара употребите да бисте написали сваки од до сада научених бројева? (Једну.) Најављујем да ћемо данас учити о једноцифреним бројевима, тј. бројевима који се записују само једном цифром.…

Број 9 утв – 15.12.2020.

Прегледање домаћег задатка. Ученици наводе своје примере деветочланих скупова, приказују настајање деветочланог скупа од једночланих, двочланих, трочланих, четворочланих, петочланих, шесточланих, седмочланих и осмочланих скупова и записују одговарајућим бројевима и знацима. Придружују број скупу и обрнуто. Самосталано раде задатке из уџбеника, стр. 12. Наглашавам ученицима да пажљиво читају задатке и да…

Број 9 – 14.12.2020.

Прегледамо домаћи задатк. Ученици броје до 8. Постављам им питање: који је број следбеник броја 8? Затим дају своје примере деветочланих скупова и закључују да им је заједничка особина то што имају по девет елемената. На табли цртам, а ученици у свескама деветочлани скуп (кругова) и придружују му број 9.…