Мaтемaтикa

Сабирање бројева (20 + 4) – 23.04.2021.

Поновити десетице прве стотине и сабирање броја 10 с једноцифреним бројем. Подсетити се записивања двоцифреног броја у облику збира десетица и јединица, на пример 25 = 20 + 5. Градиво поновити решавајући неколико задатака на табли.   Сабирање бројева (20 + 4) 1. 20 + 8 = 28         4…

Сабирање и одузимање десетица,упоређивање бројева прве стотине – 22.04.2021 провера

Поновити десетице и бројеве прве стотине. Подела наставних листова. Дајем упутства за самосталан рад. Самосталан рад ученика. Прикупљање наставних листова и кратка фронтална анализа вежбе. Укупно 30 бодова: 1 бод = 3,33% 2 бода = 6,67% 3 бода = 10% 4 бода = 13,33% 5 бодова = 16,67% 6 бодова…

Сабирање и одузимање десетица,упоређивање бројева прве стотине – 21.04.2021.

Данас ћемо утврђивати сабирање и одузимање  и упоређивање бројева. Радимо задатке на табли. Ученици сами раде задатке у уџбенику. Најав да сутра имају пробверу знања из ове области.

Упоређивање бројева прве стотине – 20.04.2021.

Поновити градиво с претходних часова кроз игру: учитељ задаје задатак и баца лоптицу ученицима. Ђак који ухвати лоптицу одговара на постављени задатак. Онај који да погрешан одговор испада из игре. Питања:   Који је најмањи број треће десетице? Који је највећи непарни двоцифрени број? Од колико се цифара састоји број…

Упоређивање бројева прве стотине – 19.04.2021.

Поновити знање о писању и читању бројева прве стотине (математички диктат):   Напиши цифрама бројеве 42, 35, 74, 99. Напиши бројеве 5. десетице. Напиши двоцифрене бројеве који се пишу цифрама 6 и 4. Напиши све двоцифрене бројеве који се пишу истим цифрама. Напиши троцифрени број прве стотине. Објашњавам ученицима начин…

Бројеви прве стотине – 16.04.2021.

Поновити бројеве прве и друге десетице, десетице прве стотине, једноцифрене и двоцифрене бројеве, записивање двоцифрених бројева речима, парне и непарне бројеве. Најава наставне јединице и писање наслова на табли. У презентацији се налазе све потребне потребне информације. Наслов је на 5. слајду, 6. и 8. слајд преписати у свеску, а…

Бројеви прве стотине – 15.04.2021.

Подсећамо се бројева прве стотине. Ученици броје гласно, по јединицама, по десетицама, унапред, уназад. Радимо задатке у уџбенику. Ученици раде самостално, када заврше доносе мени на преглед, након тога радимо задатке на табли.

Сабирање и одузимање десетица – 14.04.2021.

У игри у пару помоћу картончића, као на претходном часу, поновити сабирање и одузимање десетица прве стотине. Подела ученика у групе са три–пет чланова. Групни рад по циклусима:   Свака од шест група добија задатке за рад. После одређеног времена (око пет минута), групе мењају задатке. Потребно је да до…

Десетице прве стотине, упоређивање десетица – 12.04.2021.

На табли црта бројевну праву и приказује десетице прве стотине. Ученици читају и упоређују десетице прве стотине. Броје десетице унапред и уназад. Ученици у паровима решавају задатке (од петог), „Реши задатке” на стр. 26 и задатке на стр. 27. Учитељ обилази ученике, прати њихов рад и помаже им. Вежбање формирања…