Мaтемaтикa

Годишња провера знања – 21.06.2021.

Подела наставних листова. Ученици самостално раде задатке. Прикупљање наставних листова и разговор о задацима. Укупно 50 бодова:     1 бод = 2% 2 бода = 4% 3 бода = 6% 4 бода = 8% 5 бодова = 10% 6 бодова = 12% 7 бодова = 14% 8 бодова =…

Природни бројеви до 100 – 18.06.2021

Поновити десетице прве стотине. Наброј: све парне бројеве шесте десетице, све непарне бројеве осме десетице, највећи паран број треће десетице, најмањи и највећи број четврте десетице, све бројеве десете десетице. Ученици самостално раде задатке на наставном листу. Повратна информација читањем. Наставни лист   Природни бројеви до 100   Име и…

Линија и област – 17.06.2021.

Поновити научено и за то користити постер „Сада знаш”, Математика 1, 1. део, стр. 41; анализа цртежа. Рад на припремљеним задацима. Задатке записујемо на табли, а ученици у својим свескама.   Нацртај затворену криву линију. Ван ње нацртај црвени троугао, у њој жути круг, а на њој плави квадрат. Нацртај…

Предмети у простору и односи међу њима – 16.06.2021.

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/2126940/594/os1-matematika-174-cas-predmeti-u-prostoru-i-odnosi-medju-njima-utvrdjivanje Поновити научено и за то користити постер „Сада знаш”, уџбеник 1. део, стр. 24; анализа цртежа. Учитељ дели ученике у пет група по свом критеријуму. Договор о начину рада у групи – правила. Свака група добија наставни лист 1 са задацима. Наставне листове лепе у свеске, а задатке раде…

Новац и мерење дужине – 11.06.2021.

Читање домаћег задатка и евидентирање. Поновити научено читањем текста „Сада знаш”, уџбеник, стр. 76. Ученици самостално раде задатке из уџбеника на стр. 77 и 78. Рећи ученицима да пажљиво читају задатке, да посебну пажњу обрате на текстуалне и њихову поставку и да одговоре дају потпуном реченицом. Ученици на стр. 80…

Новац – 10.06.2021.

Читање домаћег задатка и евидентирање. Понављање наученог на претходном часу: метални и папирни новац, кусур, ликови на папирним новчаницама. Ученици самостално раде задатке 3, 4, 5, 6 и 7 у уџбенику, „Реши задатке”, стр. 75. Повратна информација читањем урађених задатака и записом решења седмог задатка на табли. Домаћи задатак  …

Новац – 09.06.2021.

Читање домаћег задатка и евидентирање. Учитељ започиње причу о томе како људи некада нису користили новац, већ су размењивали робу за робу (месо за вуну, кајмак за кромпир итд.). Касније су направили новац од злата, сребра, бакра или неког дугог метала, па су њиме плаћали. Данас се прави папирни и…

Мерење дужине – 08.06.2021.

Учитељ проверава и евидентира како су ученици направили папирну траку. Ученици у пару (онако како седе у клупи) упоређују своје траке по дужини и ширини. Понављање наученог на претходном часу: мерење, мерна јединица, како се започиње мерење дужине. Фронтално урадити задатак 4 на стр. 70. у уџбенику. Пети задатак на…