Грaђaнско

Сарадња (2) – 21.01.2021.

Ток активности: Прилог за радионицу (може копирати онолико пута колико има деце у групи) тако што сваку сличицу исече на 4 дела.   1.     активност – Круг имена: „ Ја сам Славица и волим…“Следеће дете понови претходно и дода за себе, и тако редом у круг.   2.     активност –…

ТУЖИБАБА ЈЕЦА УЛОВИЛА ЗЕЦА – 10.12.2020.

Ток активности:   активност – Тужакање у разреду: Ученици се поделе у групе по троје (учитељ, тужибаба, тужени). Њихов задатак је да одглуме, сцену тужакања у разреду.   активност – Запис у свеске: У свесци на обележеном месту треба да сваком лицу доцртају нос, уста, очи… и тиме представе осећања…

Увредљиви надимци – 03.12.2020.

Ток активности:   1.     активност – Разговор        Водити разговор са децом о смешним речима. 2.     активност – Читање уводних стихова из радне свеске Прочитати стихове и водити разговор о њима 3.     активност – Коментар наставника Дешава се да нама неке речи буду смешне, а да оне заправо могу да повреде…

Неспоразуми са родитељима – 26.11.2020.

Разговарамо о породици и подсећамо се градива са Света око нас. Сваки ученик прича како сарађује са својим родирељима. Играмо игру: ученицима испричам причу коју морају да одглуме. Крај приче креирају сами. Ученици су подељени у 3 групе. Свака група излаже своју причу драмски. Након одгледаних прича разговарамо о могућим…

Комуникација и неспоразуми – 19.11.2020.

Разговарамо о комуникацији межу ученицима. Рад у радној свесци и размена у круг- Круг имена Прочитати имена деце из радне свеске, а затим од деце тражити да и они запишу у радној свесци своје на исти начин и кажу наглас. На пр. Мира: Ми-пи-ра-па, Саша- Са-па-ша-па… Рад у радној свесци…

Одговорност према себи и другима – 05.11.2020.

Разговарамо о одговорности. Како разумемо реч одговорност? Да ли смо били некада одговорни? Ученици причају када су били одговорни, описују ток догађаја везан за ту радњу у којој су учествовоали. Радимо радионицу о одговорности. У свескама цртају себе када су били одговорни. Подсећамо се наших правила у школи… грађанско наша…

Потребе и права – 08.10.2020.

https://youtu.be/ZgcAIP-49kg Након одгледаног филмића, разговарамо о потребама и нашим правима. да ли се оне надовезују једна на другу или су различичите и не могу се повезати. Учениви праве свој плакат потреба и права.