Физичко

Вежбе реквизитима и разговор о резултатима рада – 22.06.2021.

*Час прилагођен условима под корона вирусом. Радимо вежбе обликовања. А:  Најава предстојећих активности: вежбање са различитим реквизитима који су коришћени у току године – извођење научених вежби. – У малобројним одељењима и уз услов да има довољан број реквизиза, може се организовати вежбање фронтално са истим реквизитом; – Други начин…

Елементарне и штафетне игре лоптом-17.06.2021.

*Час прилагођен условима под корона вирусом. Радимо вежбе обликовања. А: Уколико има довољно лопти, онда сви ученици слободно распоређени по вежбалишту изводе бацања лопте у вис и хватање, ако нема онда радити у пару или групно; – Формирати неколико кругова са по 4 – 5 ученика окренутих лицем ка центру…

Елементарне игре кратком вијачом – 15.06.2021.

*Час прилагођен условима под корона вирусом. Радимо вежбе обликовања. А:  Ученике распоредити у широко размакнуту врсту или полукруг, сваки са по вијачом. Поновити научене начине прескакања: – Прескакања вијаче прекораком; – Прескакање вијаче са међупоскоком и без међупоскока; – Суножно прескакање кроз вијачу у окретању уназад; – Елементарна игра „Хватање…

Елементарне и штафетне игре лоптом – 11.06.2021.

*Час прилагожен условима пандемије корона вирусом. Радимо вежбе обликовања. А: Уколико има довољно лопти, онда сви ученици слободно распоређени по вежбалишту изводе бацања лопте у вис и хватање, ако нема онда радити у пару или групно; – Формирати неколико кругова са по 4 – 5 ученика окренутих лицем ка центру…

Прескакање дуге вијаче; – 10.06.2021.

*Час прилагођен условима пандемије корона вирусом. Радимо вежбе обликовања. А: Ученике поделити на мање групе у зависности од броја дугих вијача и подсетити их да се почиње тако што два ученика окренута један према другом држе за крајеве вијачу, која средишњим делом додирује тло поред скакача који стоји у средини…

Полигон 4; ММС: Дубоки претклон на клупици (ДПК) – 08.06.2021.

*Час прилагожен условима под пандемијом короне вируса. Радимо вежбе обликовања. А: Припремљен полигон у облику слова П са следећим задацима: – вођење лопте једном руком вијугаво између 5 – 6 чуњева (10 м); – скок у вис правим залетом до 50 цм (ластиш/вијача на сталцима); – пењање уз лестве/рибстол  до…

Игре са ластишом – 04.06.2021.

*Час прилагођен условима под пандемијом корона вируса. Радимо вежбе обликовања. А: Подсећање ученика на игре са ластишом: – Игра се подељено у групе у зависности од броја реквизита; – Поновити игре са ластишом, посебно “Математику” (опис у 99 – тој припреми)   Б: Елементарна игра ластишом “Ко воло, ко воли…

Упори на различитим справама; ММС: Скок у даљ из места – 03.06.2021.

*Час прилагођен условима под пандемијом корона вируса. Радимо вежбе обликовања. А: Подсећање ученика на упоре – ставове при којима се за ослонац користе и руке. Ученике поделимо у неколико група и методом станичног рада реализујемо упоре на различитим справама: – кроз упор чучећи у упор лежећи за рукама (као код…

Помицање у вису лежећем и слободном; ММС: Бацање медицинке – 01.06.2021.

*Час прилагођен условима пандемије корона вирусом. Радимо вежбе обликовања. А: Најава наставне јединице и предстојећих активности. Подсећање и демонстрација коју изводи учитељ или спретнији ученик према инструкцијама; Даље вежбање изводити у колони по један; – Вис  мешовити лежећи опружено: обема рукама, шакама постављеним у ширини рамена, изводи се натхват. Руке…