Физичко

Бацање лоптица – грудви (Игре на снегу) – 22.01.2021.

Постројавање у врсту по један по висини (према простору и броју ученика); – Команда „Мирно“ и спортски поздрав за почетак часа; – Ходање и трчање са променом ритма на знак пиштаљком. * Ако буде снега онда ходање, трчање и исписивање имена и фигура на снегу (стопама). Ученике распоредити на мање…

Гађање лоптицама у хоризонталне циљеве – 21.01.1021.

Постројавање у врсту по један по висини (према простору и броју ученика); – Команда „Мирно“ и спортски поздрав за почетак часа; – Ходање и трчање са променом ритма на знак пиштаљком. -Комплекс вежби обликовања. -Ученике распоредити на мање колоне постављене иза линије, од које су, на удаљености од око 10…

Дечји поскок у месту и кретању – 19.01.2021.

Понављање и увежбавање стројевих вежби: трансформација врсте у колону и обрнуто уз команде „На лево“ и „На десно“. Ученике подсетити да се при одређивању стране присете својих руку и на основу њих правилно изведу окрет. Комплекс вежби обликовања бр. 2 (8 простих вежби без реквизита, са по 6 – 8…

Вежбе чучњевима – 18.12.2020.

Ходање и трчање у колони по један са комбинацијом скиповања (високо подизање колена) и забацивања стопала уназад код трчања. Подсетити на правилно дисање: удисај на нос, издисај лагано на уста и нагласити да је то у циљу правилног вежбања и очувања здравља. Комплекс вежби обликовања. Уколико не обезбедимо довољан број…

Ставови и положаји на тлу – 17.12.2020.

Команда „Мирно“ и спортски поздрав за почетак часа; – Хваталица на договореном – ограниченом простору по избору ученика. – Комплекс вежби обликовања. Положаји на тлу се користе као пролазни положаји, као почетни или завршни положај, или као припремни положај за извођење других елемената. Разликујемо: положај клека, седа, лежеће положаје и…

Галоп напред и странце – 15.12.2020.

Понављање и увежбавање стројевих вежби: трансформација врсте у колону и обрнуто уз команде „На лево“ и „На десно“. Ученике подсетити да се при одређивању стране присете својих руку и на основу њих правилно изведу окрет. Комплекс вежби обликовања. Ученике у размакнутој врсти распоређујемо иза договорене линије. Истичемо циљ часа и…

Народно коло по избору утв – 11.12.2020.

Команда „Мирно“ и спортски поздрав за почетак часа; – Фигуративно ходање и трчање у колони по један уз праћење „вође“ који одабира путању према линијама на вежбалишту. -Комплекс вежби обликовања. -После вежби кратка релаксација уз растресање руку и ногу уз подсећање на значај физичког вежбања за правилан раст и развој…

Народно коло по избору – 10.12.2020.

Постројавање у врсту по један по висини (према простору и броју ученика); – Команда „Мирно“ и спортски поздрав за почетак часа; – Ходање уз дечје поскоке и галоп напред и странце. -Комплекс вежби обликовања. -После вежби кратка релаксација уз растресање руку и ногу уз подсећање на значај физичког вежбања за…

Дечји поскок у месту и кретању – 08.12.2020.

-Понављање и увежбавање стројевих вежби: трансформација врсте у колону и обрнуто уз команде „На лево“ и „На десно“. Ученике подсетити да се при одређивању стране присете својих руку и на основу њих правилно изведу окрет. -Постројавање, заузимање растојања и договореног распореда на вежбалишту; – Комплекс вежби обликовања бр. 2 (8…

Полигон 2 – 04.12.2020.

Припремљен полигон у облику слова П: – скок „преко јарка“ из залета (две вијаче са размаком 1 метар); – бацање и хватање лопте са одбијањем од тла 10 пута – дизање и ношење лопти из обруча око чуња удаљеног 5 метара ( кошаркашка, рукометна и пластична балонка) и враћање у…