Физичко

Вежбе палицама – 22.04.2021.

*Час прилагожен условима под пандемијом корона вирусом. Радимо вежбе обликовања. А:Ученици заузимају полукружни распоред по вежбалишту са довољно растојања и изводе следеће вежбе: – држати палицу обема рукама хоризонтално у високом предручењу, пустити је да пада, па је ухватити у висини бокова; – палицу држати хоризонтално испред тела, избацити је…

Провлачење кроз лестве – 23.04.2021.

*Час прилагођен условима под пандемијом корона вируса. Радимо вежбе обликовања. А: Истицање циља часа и најава предстојећих активности. Ученици су у колони и изводе следеће вежбе: – У почучњу и клеку уз помоћ руку, провлаче се кроз широко размакнуте ноге ученика испред себе. Пошто се провуку и сами заузимају широко…

Трим трчање – 20.04.2021.

*ЧАС ПРИЛАГОЂЕН УСЛОВИМА У КОЈИМА СМО ЗБОГ КОРОНА ВИРУСА. Вежбе обликовања. А: Постројавање ученика на знак у врсту, команде „Мирно“, „На десно (на лево) и „Трчећим кораком напред“; – Колона у лаганом трку прати договорену путању око вежбалишта, по дворишту, око школске зграде, у оквиру парка … Трчи се стазом…

Скок у вис правим залетом – 15.04.2021.

*Час прилагожен условима у којима смо због корона вируса. Вежбе обликовања. А: Понављање вежби са 84 – тог часа уз корекције по потреби: – У колони извести залет и једноножним одрив, наскок са обе ноге на клупу у почучањ, саскок на другу страну, повратак на зачеље. Мењати одразну ногу; –…

Ходање и трчање у задатом ритму – 13.04.2021.

*Час прилагођен условима у којима смо због корона вируса. Вежбе обликовања. А: Постројавање у врсту, заузимање растојања за дужину руке (одручити) и извођење вежби ходањем у месту: – На „један“ левом нагласити оштрије, на „два“ десном тихо (мекано); – Иста вежба, додати на „један“ и пљесак длановима; Поновно постројавање ученика…

Трим трчање – 16.04.2021.

*ЧАС ПРИЛАГОЂЕН УСЛОВИМА У КОЈИМА СМО ЗБОГ КОРОНА ВИРУСА. Вежбе обликовања. А: Постројавање ученика на знак у врсту, команде „Мирно“, „На десно (на лево) и „Трчећим кораком напред“; – Колона у лаганом трку прати договорену путању око вежбалишта, по дворишту, око школске зграде, у оквиру парка … Трчи се стазом…

„Трим“ трчање – 09.04.2021.

*Час прилагожен условима под пандемијом корона вируса. Вежбе обликовања. А: Постројавање ученика на знак у врсту, команде „Мирно“, „На десно (на лево) и „Трчећим кораком напред“; – Колона у лаганом трку прати договорену путању око вежбалишта, по дворишту, око школске зграде, у оквиру парка … Трчи се стазом преко асфалта…

Елементарне игре лоптом – 08.04.2021.

*Час прилагођен условима под пандемијом корона вируса. Вежбе обликовања. А: Уколико има довољно лопти, онда сви ученици слободно распоређени по вежбалишту изводе бацања лопте у вис и хватање, ако нема онда радити у пару или групно; – Формирати неколико кругова са по 4 – 5 ученика окренутих лицем ка центру…

Залетом право једноножним одривом скок у вис – 06.04.2021.

*Час прилагођен условима под пандемијом корона вируса. Већбе обликовања. А: Учитељ или спретнији ученик према учитељевим инструкцијама, демонстрира предвежбе и прескок: – Ученике у колони (колонама) распоредимо на 4 – 5 метара испред попреко постављене клупе. Задатак је извести залет и једноножним одривом наскочити са обе ноге на клупу у…

Вођење лопте у различитим условима – 02.04.2021.

*Час је прилагођен условима пандемије корона вирусом. Комплекс вежби обликовања. А: Као и на прошлом часу, ако има довољан број лопти ради се фронтално, ако не онда по групама: – Подсећамо ученике на „кошаркашки“ став и тражимо да неко од њих демонстрира уз именовање делова тела: труп лагано повијен напред,…