1. Разред

Презентација резултата рада – 17.06.2021.

Ток активности:     активност – Домаћи задатак: Читају поруке својих родитеља који се односе на њих.             активност – Запис у свеске: Пишу лепе поруке својим родитељима.           активност – Прича „Цврле“: Читају причу „Цврле“ и допуњавају је својим размишљањем,…

Дигитални свет – 14.06.2021.

Радимо вежбицу у којој се заједно подсећамо градива које смо учили у овој школској години. Радимо задатке у часопису Мали Витез. https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/2132586/594/os1-digitalni-svet-35-cas-sta-smo-naucili-o-digitalnom-svetu-utvrdjivanje    

Певање песме по избору ученика и краћи квиз знања за крај школске године – 17.06.2021.

Певамо песме. Играмо музичке столице. Играмо квиз знања, препознавање песама које смо учили у овој школској години. https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/2125348/594/os1-muzicka-kultura-17-cas-pevanje-pesme-avanture-maloga-ju-ju-utvrdjivanje  

Вежбе реквизитима и разговор о резултатима рада – 22.06.2021.

*Час прилагођен условима под корона вирусом. Радимо вежбе обликовања. А:  Најава предстојећих активности: вежбање са различитим реквизитима који су коришћени у току године – извођење научених вежби. – У малобројним одељењима и уз услов да има довољан број реквизиза, може се организовати вежбање фронтално са истим реквизитом; – Други начин…

Елементарне и штафетне игре лоптом-17.06.2021.

*Час прилагођен условима под корона вирусом. Радимо вежбе обликовања. А: Уколико има довољно лопти, онда сви ученици слободно распоређени по вежбалишту изводе бацања лопте у вис и хватање, ако нема онда радити у пару или групно; – Формирати неколико кругова са по 4 – 5 ученика окренутих лицем ка центру…

Елементарне игре кратком вијачом – 15.06.2021.

*Час прилагођен условима под корона вирусом. Радимо вежбе обликовања. А:  Ученике распоредити у широко размакнуту врсту или полукруг, сваки са по вијачом. Поновити научене начине прескакања: – Прескакања вијаче прекораком; – Прескакање вијаче са међупоскоком и без међупоскока; – Суножно прескакање кроз вијачу у окретању уназад; – Елементарна игра „Хватање…

Плакат очувања природе 1 – 14.06.2021.

Разговарамо о природи и правимо увод у лекцију која следи из предмета света око нас. Задатак: направити плакат очувања природе, техника слободна. https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/2113414/594/os1-likovna-kultura-18-cas-citanje-vizuelnix-informacija-crtani-i-animirani-film-obrada