ПРAВИЛНИЦИ И ЗAКОНИ

ПОЈАЧАН ВАСПИТНИ РАД

У нашој школи постоји друштвено – користан рад за ученике којима је потребна помоћ у разним ситуацијама којесе дешавају у школи. Povrede obaveza i primeri d-k.rada (1) ПОЈАЧАН ВАСПИТНИ РАД (1) ПОЈАЧАН ВАСПИТНИ РАД – план активности (1) Образац за евидентирање ДК рада

Правилници ОШ „Франце Прешерн“ – Прочитајте

Правилници ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ОШ „ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН“ ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ОШ „ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН“ ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА У ОШ “ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН“ ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ОШ „ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН“ Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању ОШ „Франце Прешерн“…