Мајине Пчелице

Бројеви 16, 17, 18, 19 и 20 – 03.03.2021.

Проверити фронтално домаћи задатак.

Поновити правилан изговор бројева од 16 до 20.

Поновити и проширити знање о бројевима од 16 до 20 на следећи начин: на папирићима написати питања. Ученици извлаче папирић, читају гласно питање и дају усмени одговор.

Питања:

Који се број састоји од једне десетице и седам јединица?

Који је број следбеник броја 15?

Који се бројеви налазе између бројева 15 и 20?

Који је број мањи од броја 19, а већи од броја 17?

Који је број претходник броја 20?

Који се број састоји од десет јединица и једне десетице?

Ком је броју збир цифара једнак броју 9?

Од колико се десетица и јединица састоји број 16?

Ученици подељени у групе решавају задатке 4 и 5 у уџбенику на стр. 59 и све задатке на стр. 60.

Све групе решавају исте задатке.

Учитељ обилази ученике, указује на грешке и помаже у решавању задатака.

Урађене задатке проверити фронтално, упоредно, тако што учитељ говори тачна решења.

Ученици исправљају грешке.

Учитељ похваљује групе у којима се најбоље сарађивало и оне које су тачно урадиле

највише задатака.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *