Мајине Пчелице

Бројеви 11, 12, 13, 14 и 15 – 26.02.2021.

Понављање знања о бројевима прве десетице. Ученици броје унапред и уназад до 10.

Поновити знање о претходнику и следбенику. Питати ученике који је број следбеник броја 10. Већина ће умети да настави бројање преко 10.

Ученицима слушају песму „Ми се не бојимо, учимо да бројимо”.

Најава наставне јединице и писање наслова на табли.

Коришћењем дидактичког материјала (дрвени материјал из дидактичке кутије) неколико ученика пребројава коцке и формира пребројавањем бројеве 11, 12, 13, 14 и 15. Ученици прво формирају број 10, а затим додавањем коцака и остале бројеве.

Заменити 10 јединица десетицом из дидактичког материјала и утврдити од колико се десетица и колико јединица састоји сваки број.

Упоредо анализирати графичко приказивање бројева у уџбенику на стр. 54 и 55.

Записати на табли и у свескама бројеве цифрама и речима. Указати ученицима да обе цифре двоцифреног броја пишу у једном квадратићу у свескама.

Указати на уобичајене грешке које се често праве приликом записивања и изговарања бројева. На пример: правилно је тринаест, а неправилно тринајест или тринест.

Сваки број приказати у облику збира једноцифреног броја и броја 10.

Ученици самостално решавају задатке 1, 3 и 5 из уџбеника, стр. 55. Усмена анализа и провера урађених задатака.

Домаћи задатак

Задаци 2, 4 и 6, уџбеник, стр. 55.

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *