majaadmin

Како се ко осећа – 19.10.2021.

Ток активности:   активност – Игра „Клацкалица“ Деца стоје у паровима, окренута једно другом, држе се чврсто за руке и истовремено чучну и устану. Затим једно дете у пару устане а друго чучне. Понове неколико пута. активност – Да се то мени десило – рад у радној свесци Наставник на…

Полигон 1 – 21.10.2021.

А: * Полигон у настави Физичког и здравственог васпитања треба схватити као час систематизације, али и провере. Природни облици кретања и различити кретни задаци, усвојени и увежбавани на претходним часовима се, кроз такмичење – савладавање стазе препрека, даље увежбавају и аутоматизују. Припремити полигон у облику потковице (поставити справе и реквизите):…

Пењање и спуштање уз лестве, рибстол утв – 20.10.2021.

А: Ученици у колонама изводе: – Пењање уз лестве  (не више од 2,5 м) и на исти начин  спуштање, одлазак на зачеље; – Вежбу поновити неколико пута; – Учитељ асистира при пењању и спуштању, подстиче ученике и похваљује труд и остварени напредак; – Увежбавање пењања уз шведске лестве (рибстол) ако…

Пењање и спуштање уз лестве, рибстол – 19.10.2021.

А: Ученици су у колони и изводе следеће вежбе: – Пењање уз лестве тако да се стаје на сваку пречку, а рукама прехватањем држи за пречке; Када се дође до договорене висине (не више од 2,5 м) на исти начин се спушта и иде на зачеље колоне; – Вежбу понављамо…

Кад си срећан, песма из Шведске – 20.10.2021.

Распевавамо се певајући научене песме. Учимо песму по слуху. Делимо се у две групе, једна група пева нову песму, друга прати уз свирање на ритмичким инструментима. Мењамо улоге. Самостално извођење песме по слуху. Групно извођење песме по слуху. Илустрација песме у свесци. https://youtu.be/VatHF_1_KVw  

Једнобојно−вишебојно – 18.10.2021.

Разговарамо о бојама. Након одгледаног филма о једнобојним и вишебојним облицима, разговарамо о утисцима. Видели смо контрасте боја једнобојно−вишебојно.Овде уочавамо још један контраст боја: светло−тамно.Најјачи контраст имају бело и црно. Поступак рада у задатку: Први корак у задатку радите индивидуално. Користите само графитну оловку да обликујете шару тепиха какав бисте…

У насељу поштујемо суграђане – 21.10.2021.

Видео-запис – едукативни филм „Није тешко бити фин”: https://www.youtube.com/watch?v=6GWrMWrXq2E Одгледати са ученицима кратак филм који су снимила деца из Новог Сада, а односи се на позитиван и негативан пример понашања ученика у школи. Подстаћи ученике на дискусију и изношење свог мишљења. Истаћи: Важно је да се поштују правила у свакој…

Како су повезани село и град – 19.10.2021.

Провера домаћег задатка: Ученици читају и представљају свој рад о свом насељу у коме живе. Данас ћемо причати о повезаности села и града. Одгледати краћи видео-запис са сегментима који приказују живот на селу. https://www.youtube.com/watch?v=GOO6hVtihKs Разговор о видео запису: Које сте животиње уочили у филму? Зашто их човек гаји и брине…

Одређивање непознатог умањиоца – 22.10.2021.

Рад у пару: уџбеник, стр. 59. Док ученици раде, учитељ их подстиче да сарађују са својим паром и пружа подршку онима којима је то потребно. Повратна информација – читањем. Самосталан рад на наставном листу. Попуни табелу: Умањеник Умањилац Разлика 45 16   61   18   19 35 77 29…

Одређивање непознатог умањиоца – 21.10.2021.

Фронтална провера домаћег задатка читањем (евидентирање). Понављање: на који начин сте израчунавали непознати сабирак, умањеник, умањилац. Читање и анализа примера из уџбеника, стр. 57. Записивање примера: 50 – а = 35 а = 50 – 35 а = 15 Пр.: 50 – 15 = 35 35 = 35 Непознати умањилац…