majaadmin

Сарадња (2) – 21.01.2021.

Ток активности: Прилог за радионицу (може копирати онолико пута колико има деце у групи) тако што сваку сличицу исече на 4 дела.   1.     активност – Круг имена: „ Ја сам Славица и волим…“Следеће дете понови претходно и дода за себе, и тако редом у круг.   2.     активност –…

Дигитални уређаји и здравље – 19.01.2021.

Играмо игру „За здравље нам треба…”. За ову активност нам је потребна сунђераста лоптица или неки мекани предмет средње величине који ученици могу лако да ухвате. Ја започињем игру тако што изговарам почетак реченице: За здравље нам треба… Бацам лоптицу ученику који, када је ухвати,треба да допуни реченицу. Након одговора…

„Божић, Божић благи дан“, народна песма, Бројалица: „Божић бата“ – 21.01.2021.

Набројте зимске празнике. Зашто им се радујемо? Како се прославља Божић? Шта знате о том празнику? Прочитаћу вам текст о Божићу. Ученици слушају текст о коме разговарамо. Данас ћемо научити једну нову песму и бројалицу о Божићу. Обрадићемо бројалицу Божић бата према примеру. Објашњавам значење глагола батати – лупати, куцати.…

Бацање лоптица – грудви (Игре на снегу) – 22.01.2021.

Постројавање у врсту по један по висини (према простору и броју ученика); – Команда „Мирно“ и спортски поздрав за почетак часа; – Ходање и трчање са променом ритма на знак пиштаљком. * Ако буде снега онда ходање, трчање и исписивање имена и фигура на снегу (стопама). Ученике распоредити на мање…

Гађање лоптицама у хоризонталне циљеве – 21.01.1021.

Постројавање у врсту по један по висини (према простору и броју ученика); – Команда „Мирно“ и спортски поздрав за почетак часа; – Ходање и трчање са променом ритма на знак пиштаљком. -Комплекс вежби обликовања. -Ученике распоредити на мање колоне постављене иза линије, од које су, на удаљености од око 10…

Дечји поскок у месту и кретању – 19.01.2021.

Понављање и увежбавање стројевих вежби: трансформација врсте у колону и обрнуто уз команде „На лево“ и „На десно“. Ученике подсетити да се при одређивању стране присете својих руку и на основу њих правилно изведу окрет. Комплекс вежби обликовања бр. 2 (8 простих вежби без реквизита, са по 6 – 8…

Природни и вештачки извори осветљења. Промена осветљености у току дана – 18.01.2021.

Разговарамо о природним и вештачким изворима светлости. Ученици износе своје мишљење о поменутим изворима. Посматрамо саксије цвеће на прозору, дрвеће коз прозор у школском дворишту,… Разговарамо о њиховом изгледу: бојама, величини, сенки,… Упоређујемо како они изгледају ноћу када је мрак и упаљена је улична расвета. Задатак: нацртати одређени предмет по…

Седмица – 22.01.2021.

Час почињемо – решавање загонетки 1) Идем ја, иде он, оба идемо и никад не можемо један другог да стигнемо. (Дан и ноћ.) 2) Никад га није било, никад га неће бити, а још увек га има. (Сат.) 3) Оца нема, мајке нема, а свако јутро се рађа. (Сунце.)  Данас ћемо…

Делови дана – 20.01.2021.

Час почињемо игром – игра „Поређај правилно делове дана“ Имамо седам картончића на којима ће писати: ЗОРА, ЈУТРО, ПРЕПОДНЕ, ПОДНЕ, ПОСЛЕПОДНЕ, ВЕЧЕ, ПОНОЋ Картице за пантомиму Како играмо игру: Прозвати седам ученика да извуку по један картончић, а потом да направе тачан редослед делова дана ако је ЗОРА на првом…

Десетица и јединице – 22.01.2021.

Прегледам домаћи задатак. Поновљамо научено на прошлом часу. Колико једна десетица има јединица? Колико јединица има у бројевима 1, 4, 6, 7, 9? Колико број 10 има јединица, а колико десетица и јединица? Самосталано раде задатке у уџбенику,  стр. 23 и 24. Наглашавам ученицима да пажљиво читају задатке и да…